"Vehcur hum Hicran cemila" Onlardan Güzellikle Hicret Et

İslam hayatın tamamını düzene sokan bir hayat nizamıdır.Bu sebeple kesin ve net çizgilerini çizmiştir. Hayatı ilgilendiren her konuda kendine özgülüğü vardır,özgündür!.

Her açıdan ayrışma ister. Özgünlüğün korunması önemlidir.Hayatın renginin  sadece "İslam" olması gerektiği vurgulanır. Bu nedenle kafirlerden usul olarak,kültür olarak,yaşantı olarak,tarz olarak hiç bir şey devşirilmemesi istenir ve buna titizlikle uyulması gerektiğinin altı çizilir.

Müzemmil suresi  Mekke döneminin ilk inen surelerindendir. "Vehcur hum Hicran cemila" emri gelmiş, "Cahili olan her şeyden ayrıl, safını netleştir,belirginleştir" emrini vermiştir inananlara...Peygamberimiz (sav) ve Tevhide çağrı yapan davetçilerin çağrısını engellemek adına yapılan girişimler evvela  "Uzlaşı" içindi. Peygamberimize (sav) gelerek

-Krallık teklifinde bulundular.Bir yıl Senin getirdiklerinle sen bizi yönet,bir yılda bizim kanunlarımızla  yine sen bizi yönet.

-Makam mı istiyorsun mevki mi?.

-Kadın mı para mı?... Orta yolda buluşalım. Biraz biz sana uyalım, biraz sen bize uy tekliflerine göklerden Cebrail yetişti getirdi Allah'ın mesajını "Leküm dini'kum veliyedin" emriyle çizdi sınırları...Hiç bir şey onların yoluna uymayacak,hiç biri işi onların işine benzemeyecek,benzetmeyecekti... Mekke ortamıydı işkence,zulüm ve baskı vardı.Buna rağmen "sakın ha uymayın" emirleri geldi peş peşe... 

"Ey iman edenler, kendinizden başkasını sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve fesat yapmada hiç bir  fırsatı kaçırmazlar. Size sıkıntı verecek şeyleri isterler. Kin ve nefretleri ağızlarından taşmaktadır. İçlerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Size ayetlerimizi açıkladık, eğer anlarsanız." (al-i İmran:118)

Kafirlerin niyetlerini açıklayan şu ayet ilk gelen ayetlerdendir

"Artık o tekzîp edenlere itaat etmemekte devam et. Onlar arzu ettiler ki sen yumuşak davranıp (ılımlı)olsa idin. O zaman onlar da yaltaklanacaklardı."(Kalem:9)

Cahiliyeye ait ne varsa müminin redleri arasındadır. "Kim kime benzerse ondandır"(Ebu Davud) diye buyuran Peygamberimizi takipte, sünneti seniyyeye  sarılan nice alimlerde aynı yoldan yürüyerek kafirlere ait  gelenek,kültür,eğlence,ticari kural,siyasi sistem ne varsa canları pahasına karşı çıkmışlardır. Örneğin bunlardan bir tanesi İSKİLİPLİ ATIF hocadır.Frenk Mukallitliği yani yabancıları taklit etmek haramdır mesajını taşıyan bir kitap yazmıştı. Hem de Kemalizm kanunlarından  iki yıl önce ve  iki yıl sonra bu kitabı "iki yıl önce niye yazdın" diyerek yargıladılar. ŞAPKA GİYİLMEZ dediği için. İslam'da kafirlere benzemek haramdır dediği için. Kafirler taklit edilemez dediği için...Dar ağacında sallandırıp bir kaç gün de cenazesini ipten indirmediler medeniyeti savunan caniler...

"Alt tarafı bir bez parçasıydı sarık ve bir bez parçasından dikilmişti şapka" diyenler yanılıyorlar. Hayır mesele bez parçası meselesi  değil, mesele kafire benzememe meselesiydi. "" Vehcur hum Hicran cemila"  Onlardan Güzellikle ayrılın" ayetleri men etmiş, Peygamberimiz  açıklamıştı ve "Kim bu kavme benzemeye çalışırsa ondandır." (Ahmed b. Hanbel)..

Hayatın adı imtihandır,kazanmanın yolu İman,İslam,ıslah,istikamet,istikrar ve ihsan şuurudur.

 Fikirsel yozlaşma toplumun çürümesi anlamına gelmektedir.Son zamanlarda esen batıl rüzgarların etkisiyle daha bir kendini gösteren savrulmalar canımızı yakmaktadır.

Siyaset  "İslamcılar" eliyle demokrat   rüzgarlarla

Kılık kıyafet  "İslamcılar" eliyle  modernist rüzgarlarla

yaşam tarzı "İslamcılar" eliyle batıl rüzgarlarla savrulmaktadır. Dünyevileşme,rehavet rüzgarı  kasırga gibi kasıp kavurduğu   günümüzde  şimdilerde 

yaşadığımız topraklarda  "bir "Noel" Kutlaması hazırlığı yapılmakta yeniden. Noel inancını taşıyanlara sözümüz olamaz. Kendi inançlarının gereğini yapmaktadırlar. Biz kendini Müslüman addedenlere seslenmek istiyoruz  "Neyi kutluyorsunuz?"  Ve  "Niçin kutluyorsunuz" Oysa ki bir başka kültüre özenmek ,kendinden razı olmamak, olamamak bir kompleksin ürünüdür. 

 

Yorum Yap

  • Henüz Yorum Yok !