Biz kitabımıza,derneğimize ve radyo programımıza  bu ismi verirken işin doğrusu bu sözün bunca sorumluluğunu,  bu kadar  ağırlığını hisset(de)memiştik..

Zeynep Olmak!

Zeynep Allah´a inanmış,Son peygamber (sav)   önder,lider olarak kabul etmiş bir insanın hanım portresidir...Kimlik tercihini İslam´dan yana yapmış, la ve illa´sının farkında olan bir hanım!.. Bunun içindir ki Yezid ve yezidiler karşısında Kerbelaya rağmen eğilmemiştir..

 

Kimlik nedir?.

Kimlik Kimsiniz kimlerdensiniz sorusuna verilen cevaptır. Zeynep bu soruya

"Müslümanlardanım" diye cevap verendir.. Ne tercih ettiğinin, niçin tercih ettiğinin farkında olarak...

Kimlik için üç ön şart gerektir.

1: Bulmak ki; İman

2: Tanımlamak ki; İslam

3. İtisam ki, korumak...

 

Kişisel kimlik; İnsanın seçtiği değer yargısı ile söz ve davranışlarının ahengine uyumuna denir..

Kimlik; Kim olduğunuz

Kişilik; Kim olduğunuz ile ahenk içinde olan,uyum içinde olan söz ve davranışlardır..

Zeynebin değer yargısı; Kur´andır, vahiydir...

Söz ve davranışları ise  sağlıklı kişiliğin gereği olarak uyum içinde olmalıdır..

Zeynep bir portredir,"zamanın zeynebi" ise bu çağın hanım sahabelerini ifade eden bir sözdür.Onlar Peygamberimiz´in(sav) bu zamanda olan takipçileridir..

O´nun getirdiği kimliği Temsil etmek durumunda,konumunda olanlardır..
O halde temsil ettiğinin farkında lığı ile değer yargılarına ters düşmeden eğilmeden,savrulmadan, kaymadan,kopmadan  kulluk yürüyüşünü tamamlamak zorundadır..

 

Zamanın Zeynebi;

O zamanın Zeynebi, gibi Yezid ve Yezidilerden korkmaz.. Kimliğinden kompleks yapmaz, korkmaz,ezilmez,gocunmaz..

Zamanın Zeynebi;

Çağın çeşitli entrikalarına kanarak değer yargılarını tahrif etmez...

 

Zamanın Zeynebi;

Dünyada ne var ise kulluğuna araç olarak görür ve hiçbir şey onun için vaz geçilmez değildir... O çünkü Ötelere taliptir. Rızaya taliptir,cennete  taliptir..

 

Bunun içindir ki O hakkın canlı şahidi olurken,

Kulluğun gerektirdiklerini hiçbir şeye kurban etmez..

İslam´ın net kimliğini çağdaşlığa

Tesettürünü Modaya

Cennetteki makamını,dünyadaki kariyere  kurban etmez..

 

Zamanın Zeynebi,

Bu çağda hakk´ın, hak olanın canlı şahididirler..

Bunun içindir ki sorumluluğu ağırdır ama ağır sorumluluklar hep aklı başında olan kişilere verilir..

Zamanın Zeynebi olmayanların, Zamane Zeynebi oldukları malumdur.

Ya siz hangisinden yanasınız?...

 

Tekrar görüşmek dileğiyle  Selam ve saygılarımla....

 

[email protected]

Yorum Yap

  • Henüz Yorum Yok !