İnsanoğlunun fııtratında mala sahip olma arzusu vardır. İmtihan vesilelerinden birisi olan mal, kimi insan için imtihanı kaybetme sebebi olabilmektedir. İslam insan için erdemi emreder. İslamın tüm emirleri insanın,toplumun maslahatı içindir.Kalu bela da kabul ettiğimiz bir gerçek var. Allah (cc) sormuştu "Rabbi, Ademoğullarının sırtlarından soylarını çıkardı ve onları kendilerine şahit tuttu. -Ben, sizin Rabbiniz değil miyim? dedi. Onlar: -Şüphesiz sen bizim Rabbimizsin, biz de şahidiz, dediler. Kıyamet günü, “Bizim bundan haberimiz yoktu” dersiniz diye" (a'raf:172)..

Bu ikrarımız gereği elimizde bulunan malın,insana verilen nimetlerin hakimiyeti de Allah'a aittir. Allah'ın verdiği nimetleri O'nun istediği şekilde harcamanın adına infak deniyor.Sadece malı kapsayan bir konu değildir infak. Kişiye verilmiş tüm nimetlerin Allah'ın rızası doğrultusunda, Allah'ın yolunda harcanmasıdır infak.Malı veya benzeri ihtiyaç maddelerini hayır yolunda harcamak, tüketmek anlamındadır.Allah'ın verdiği nimetler ise sayılamayacak kadar çoktur.Daha doğrusu tüm nimetlerin sahibi Allah'tır. Nitekim bir ayeti kerimede şöyle buyrulmuştur."Kendisinden dilediğiniz her şeyi size vermiştir. Allah’ın nimetini sayacak olsanız bitiremezsiniz. Doğrusu insan pek zalim ve çok nankördür."( İbrahim:34)..Nimet deyince sadece yiyecek,içecek ve ya bir takım maddi nimetlerin akla gelmemesi gerekir.İstifade ettiğimiz her şey nimettir.Kur'an bizim için büyük bir nimettir.Peygamberimiz,Tevhid inancımız,ibadet istidamız,akıl,gönül,vicdan,gözler,kulaklar ve tüm azalar ve daha niceleri...İnsana yakışan ise nimetin kadrini bilmek,şükrünü eda etmek ve şükrün gereğini yerine getirmektir. Örneğin bir gençlik nimeti!. Ne büyük bir nimettir. Her halü-karda harcanan bu ve benzeri nimetlerin nereye harcandığına bakmak gerekir. Zira harcanan şey kar getirmiyorsa iflas ettirecektir.Allah yolunda harcanmayan nimet heva yolunda harcanıyor demektir.İnsana verilen ömür de çok büyük nimetlerden birisidir. Dünyada ne kadar yaşanırsa yaşansın tükenecek bir ömrün infak edilmesi ile ölümsüz bitmeyen bir ömre bedel olacağı ayetler de açıkca beyan edilmiştir

“Allah’ın kullarına selâm vermen sadakadır.”“Gülümsemen sadakadır. İliminden başkalarını faydalandırma, zamanını hayır işelerde harcama,gerektiğinde taşıyamadığı çantası için birine yardımda bulunma infak kapsamındadır..

İnfak ibadeti insanı cimrilikten korur. Cimrilikten kurtulamayan bir kişinin ruh dünyası dar ve hastalıklıdır.Ve cimri insan karşısındaki insandan tebessümünü bile esirgeyebilir. "Tebessüm sadakadır" sözünü iyi tefekkür ettiğimizde cimriliğin davranışlarda bile cereyan edebileceğine işaret ettiğini görmek mümkündür.Esasında verilen her nimet bir imtahan vesilesidir.Takva için infak önemli bir etkendir.

"Mallarınız da evlâtlarınız da si­zin için ancak bir imtihandır. Allah ise, büyük mükâfat O'nun nezdindedir.O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun, dinleyin, ita­at edin, kendinizin hayrı olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğin­den korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir."(Tegabun:15-16)...

"Kim nefsinin cimriliğin­den korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir." Kim nefsinin cimriliğinden kurtulursa kurtuluşa erecektir.Mülkün sahibi Allah'tır fakat yinede kendi malını kulundan borç olarak almaktadır.İnfakın böyle geniş bir manası vardır. Bununla beraber malda infak ayrıca fıkhın önemli bir konusudur.

"Verdiğinin kat kat fazlasını kendi­sine ödemesi için Allah'a güzel bir borç verecek olan kimdir?" (Bakara, 2/245)..

İnfak,Allah'ın hatırına elde olandan vaz geçmek demektir.Mal,eş,evlat,makam vs.Karşılıksız kalmayacaktır elbette;

"Mallarını Allah yolunda harcayanların hâli, her başağı yüz daneli yedi başak bitiren bir tohumun hâli gibidir. Allah dilediği kimseye daha kat kat verir,. Allah'ın ihsanı çok geniştir. Her şeyi hakkıyle bilendir" (el-Bakara, 2/261).

Böyle bir kazancı dünyalık hangi ticaret sağlayabilir!...Hangi alış veriş bunca kar getirebilir!.?:

İnfak için gözlemlenmesi gereken vakit ne zamandır;

"Mallarını gizli ve açık olarak gece ve gündüz harcayan kimseler var ya, iste onların, Rableri katında ecirleri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır" (el-Bakara, 2/274);

Riyadan emin olunursa açıktan verilmesinde özellikle de teşvik olacaksa bir beis yoktur. Aksi durumda gizliden vermek daha efdal olur.

Nelerden vereceğiz?

"Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcayıncaya kadar Cennete ve iyiliğin en güzeline (birr) eremezsiniz" (Âlu İmrân, 3/92).

Özellikle hanım kardeşlerimizden kimileri bir hayır çalışması olduğunda evdeki eskileri temizleme gayreti içerisne girebiliyorlar. Sevilmeyen şeylerin infakında Adem oğlu Kabil öncülük yapmaktadır. En sevdiğini verebilmeyi Hz İbrahim'den öğrenmek zorundayız.

Ebrar olmak istiyor muyuz?. Ahirette kurtulmak isteniyorsa ayetler açık bir şekilde yol göstermektedir.Kurtuluşun,takvanın en önemli sebeplerinden birisi de infaktır.Mal ile yapılacak infak fıkıh kitaplarında Zekat,sadaka,İta (büyük yardımlar vakıf, yetim barınağı vb) diye adlandırılmıştır.Mali olarak güç yetirenlerin görevidir bu.

İlimle yapılan infak;İrşad,tebliğ,nasihat,vaaz vb. Tüm müminlerin görevidir.

Mutluluktan yapılan infak;

En yakınımızdan başlayarak yetimler,garipler,yoksulları sevindirmekle yapılabilir.Bu arada şunu da ifade etmekte fayda var "Mutluluktan" kastımız vahyin kast ettiği mutluluk algısıdır.Örneğin Sahabe dönemine "Asrı saadet" yani "Mutluluk asrı" denmişti. Ama onlar yeri geldi karınlarına taş bağladılar. Yeri geldi gömleklerini yırtıp savaştan aldıkları yaralara sargı bezi yaptılar. Mekke gibi bir şehri bırakıp habeş gibi yaban ellere hicret etti. devirlerinin adı Saadet devriydi.Peki şimdi ne oldu da istediği mobilyayı alamamak depresyon sebebi olabildi?. Şimdi ne oldu da son çıkan telefonu alamamak stres ve üzüntü nedeni olabildi?.Şimdi Ne oldu!. Kitap aynı kitap,İslam aynı İslam olduğu halde müslümanları niçin bu kadar farklı oldu acaba!?

sağlığımızın infakını hasta yakınlarımıza hizmet ederek.

 

Gençliğin infakı Hz Musab vb lerini örnek,önder ve öncü edinerek.

Konuşmanın infakı tatlı söz,kem sözden kaçınma olarak İfa edilmelidir.

Ki İnfak Kur'an da büyük bir yer tıutmaktadır. Hiç bir şeyiniz mi yok(!). O zaman "Tebessüm de sadakadır" vesselam.

 

 

 


 

Yorum Yap

  • Henüz Yorum Yok !