• Sabiha Ateş Alpat06 Şubat 2009 13:00

    Baba Olmak ve Baba olabilmek ve Bir de GAZZE'de Baba Olmak!

Baba Olmak  ve Baba olabilmek!.

 

Çocuk sevgisi fıtrı bir sevgidir..Her evlenen erkek ya da kadın evlat sahibi olmayı  ister..Bazı toplumlarda özellikle de erkeklerin  baba olma yönünde ki beklentileri daha ağır basmaktadır..Çocuk insana niçin verilir?..Hayatımızın imtihan olduğunu bildiren Allah´ cc,evlatlarında imtihan vesilesi olduğunu beyan etmiştir.  "Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır. Büyük ecir ise Allah katındadır."(Tegabun15)..İmtihan vesilesi olduğu için çocuk sahibi olan erkeklerden Allah (cc), babalık yapmalarını istemiştir...Çocuklar baba ve anaya birer emanettir. Emanetin zayi edilmesi aynı zamanda Mü´minlik vasfını zedeleyecektir..O yüzden sahibi değil,emanetçisi olduğumuz çocukların sahibine uygun yetiştirilmesi gerekmektedir.Peygamberimiz(sav) şöyle buyurmuştur "Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden (idare ettiğiniz kimselerden) sorumlusunuz." (Buhâri, Cum'a 11; Müslim, İmâre 20)"...

 

Baba olmak!..

İnsanın çocuğu olmasıyla başlayan bir süreçtir ama önemli olan bundan sonrasıdır yani "Baba" kalabilmektir!..Ebeveyn çocuğun ihtiyaçlarını gidermekle mükellef tutulmuştur...İhtiyaç listesi de şüphesiz insanların dünya görüşüne göre değişmektedir..İnananların TEVHİD  kelimesinde özetlenen, hayatın tüm umdelerine ALLAH´I hakim  kabul etmesi, elbette ki nasıl bir baba(?) Sorusunun cevabını Vahiyde araması anlamına gelmektedir..

  Ana konusunda olduğu gibi hayat kitabımız kur´ an da babalardan da örnekler verilmiştir.Ayrıca "Sizin için Peygamberde  "Sizin için Peygamberde  Andolsun ki, Rasulullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir."(Ahzab:21) .Bu ve benzeri ayetler  model olarak hayatımızın merkezine Allah´ın elçisini koymamız emredilmiştir..İşte bu yüzden "Nasıl bir Baba?" Sorusunun cevabı  adres olarak vahiydir ve vahyin ışığında açılımlardır......

 

Babaların sorumlulukları   bir kaç başlıkta özetlenmiştir.Fakat bu özet hayatın tüm umdelerini kapsamaktadır.

1:Güzel isim;

"Daha önce ve Kuran´da, peygamberlerin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için size Müslüman adını veren O´dur."(Hac:78)..Allah(cc) bir isim koymuş ve bunu kitabında bildirmiştir...Babaya düşen de  bu isme uygun bir alt isim koymak,bununla beraber Allah´ın koyduğu ismin muhafazası için kendinden istenilen sorumlulukları yerine getirmektir...

2: Güzel terbiye..

Tek rabbim Allah'tır deyip insanların da içinde bulunduğu tüm evreni terbiye edenin ve eğitme hakkına sahip olanın Allah olduğunu kabul eden Müslüman, bu inancının sonucu olarak Rabbânî ilke  ve prensiplere uymak zorundadır. Kendini ve ehlini ateşten korumak zorunda olan (66/ Tahrim, 6) insanın temel görevi, Allah'ı tek rab kabul edip O'na kulluk yapmak, çoluk çocuğunu da Rabb'ın terbiyesi ile yetiştirmektir (1).. Bebeklerin gelişiminde babaların, çok derin ve sürekli bir etkisi vardır.   Bunun için Müminlerin evi bir okuldur. Baba ve anne bebeklerinin ilk öğretmenleridir. Pedagogların altı yaşına kadar, çocukta kişilik yapılanmasının  önemli yeri olduğunu tespit etmiş olmaları,  terbiye konusunda  yanılgıya düşmemek için ilk öğretmenlerin(ana ve baba), öğretmen olmaları elzemdir.  Terbiye de Rabbani ilkeleri bilmek durumundayız.Mevcut çevre kültürü, Vahiy olmayan terbiye metotlarının sonuçları herkesin malumudur..

 

3. İhtiyaçlarını  helalinden karşılama:

İnsan ihtiyacı iki türlüdür.

a: Bedeni ihtiyaçlar

b: Ruhun ihtiyaçları..Baba bu iki konuda da evladının helalinden beslenmesi konusunda sorumludur..Nasıl ki,çürük yiyecekler çocuğun beden sağlığını bozuyorsa,çürük bilgiler de ruh sağlığını bozacaktır.. En az bedeni ihtiyaçları kadar zaruridir ruhun ihtiyaçları.Yaz tatillerinde verilen iki aylık gıdaların yeterli olmayacağını bu konuda asıl gıdayı evde  ve model olarak gördüğü babadan ve anadan alması gerektiğini  hatırdan çıkarmamak gerek...Çocuğun algılamasının arttığı, karakterinin şekillenmeye yüz tuttuğu bu dönemde çocuk, anne babanın yanında namaz ibadetiyle, dua ibadetiyle tanışacak ve onları gözlemleyecektir Özellikle çocuğun ahlâkî gelişim basamakları, bu çerçevede son derece önem arz etmektedir Ahlâkî gelişimin birinci basamağı, bebeklik dönemidir Taklit yönteminin genel geçer olduğu bu dönemde anne ve baba çocuğa çok iyi bir örnek teşkil etmelidirler Çocuğa dini eğitim vermede anne babanın örnek olmaması durumunda başarı şansı oldukça zayıftır Çünkü çocuğa örnek teşkil edemeyen aile bireylerinin çocuğa dini eğitim vermesi mümkün olmadığı gibi, verse de etkili olamaz (2)..Allah cc Kur´an´da o çağın,bu çağın  ve her çağın babalarına örnekler sunmuş,baba olmada ve babanın eğitiminde yol haritasını belirlemiştir...

 

Hz Lokman(as)!

 

"Lokman, oğluna öğüt verirken şöyle konuştu: "Ey Benim sevgili oğlum! Allah'tan başkasına ilahi sıfatlar yakıştırma! Bil ki, böyle (düzmece) ortaklık yakıştırmalar, gerçekten büyük bir zulümdür!"(Lokman suresi:13)..

Yol olarak, sistem olarak, inanç olarak Onun oğullarına vasiyetleri bütün babaları bağlamaktadır. Zaten bunun için anlatıyor ya kitabında Rabbimiz bize. Rabbimiz kitabında bunu anlatırken elbette Lokman (a.s) ın oğluna yüklediği bu yükü bizim üzerimize de yüklüyor. Bunlarla bizi de sorumlu tutuyor...

 

Hz. İbrahim (as)!

"İbrahim ve Yakup bunu oğullarına vasiyet etti. Oğullarım! Şüphesiz ki Allah size bu dini seçti. O halde siz de zinhar Müslümanlar olarak can verin."(Bakara:132)...Ruhun gıdasına yönelik olan bu eğitim çabasının yanında Hz.İbrahim´i, meslek konusunda ve sorumluluk duygusunda  oğlunu yetiştirme gayretinde olduğunu şu ayetten öğreniyoruz..

 "Ve ne vakit ki İbrahim, Beyt'in temellerini yükseltmeye başladı, İsmail ile birlikte şöyle dua ettiler: Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur, hiç şüphesiz işiten sensin, bilen sensin." (Bakara 2/127)...

 

Hz.Nuh (as)!

 

Israrla bir davet vardır babadan oğula.Doğru yerde,doğru yolda olan bir babanın,sapan,doğru yoldan çıkmış  bir evlat için çırpınışının resmidir bize anlatılan...

 

"Gemi, dağlar gibi dalgalar içinde onları götürürken, Nuh, bir kenarda ayrı kalmış oğluna "Ey oğulcuğum! Bizimle beraber gel, kâfirlerle birlik olma diye seslendi."(Hud:42)..

Çağımızda birde Filistin de baba olmak var!.

Orada baba olmak çöp bidonlarından siper yapıp evladını koruyamamaktır..Orada baba olmak kömür olan bebeklerin cesetlerine bakıp  Gazze düşmesin benim evladım düşse de olur demektir..İmtihan ekseninde elbette ki şu an da Gazze de baba olmak zor bir imtihandır...

El ele tutulmuş bir zincir gibi ucu peygambere dayanan halkada yerini alan baba ve evlatlar asrın yıldızları mesabesindedirler.Baba olmak dünyayı zulümden kurtaran er yetiştirmek demek olduğu için!. Baba olmak,mazlumların,mağdurların,mustazafların umudu olan er yetiştirmek olduğu içindir bu!...

 

Not: Gazze´de direnen tüm Yiğitlere selam olsun..

 

Yahudiler de babaları ve anaları yıldıracaklarını sanıyorlarsa  bilsinler ki;

İnanmış Kadınlar ölecek çocuklar doğurmaya,babalar da kurban vermeye devam edecekler. Ta ki Güneş Gazze´ye  gölgesiz doğuncaya kadar!...

 

İstifade edilen kaynaklar

Hilmi Orhan/Zafer Dergisi

Basırül Kur´an Tefsiri

Ikra ansiklopedisi.

Yorum Yap

  • Henüz Yorum Yok !