Allah'tan Başka İlah Yoktur

Biz Allah'tan başka ilah tanımamayı Hz İbrahim'den öğrendik." Hani İbrahim, babası Azer'e dedi ki; «Sen putları ilâh mı ediniyorsun? Ben gerçekten gerek senin ve gerekse kavminin açık bir sapıklık içinde olduğunuzu görüyorum."(enam:74).İlah  kavramı Kur'an'ın en önemli kavramlarından biridir  ve özetle şu anlamlara gelir;

- İlah demek Hüküm veren demktir

"İyi bilin ki, yaratma ve yönetme yalnızca Allah'a aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah yücelerin yücesidir"(a'raf:54).

"Egemenlik sadece Allah'ındır"(yusuf:40)

-İlah  Demek  Kanun Koyan Demektir;
"Yoksa istedikleri cahiliye düzeni midir? Kesin inançlılara göre Allah'ın düzeninden, Allah'ın verdiği hükümden daha iyisi düşünülebilir mi hiç?"(maide:50). Hüküm veren ve kanun koyan  arasında ince bir nüans farkı vardır.

Ör;Gözü yaratır göz ile  ilgili hükmünü verir ve görmesini sağlar. Kanunu koyar "Harama bakmayın" der.

-İlah Demek Zatı için İtaat Edilen Demektir

"Allah'ım! Yalnız sana kulluk (itaat) eder, yalnız senden yardım dileriz."(fatıha 5)

-İlah demek Zatı İçin Zatı için Sevilen Demektir

"İnsanlar arasında Allah'a çeşitli eşler koşanlar ve bu koştukları eşleri Allah'ı sever gibi sevenler vardır. Oysa müminler en çok Allah'ı severler. Zulmedenler, azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah'ta olduğunu ve Allah'ın azabının ağır olduğunu anlayacaklarını keşke şimdiden bilselerdi!"(bakara:165).

-İlah Demek Fayda ve  Zarar Verme Gücüne Sahip Olan Demektir

"Allah sana bir sıkıntı verirse onu yine ancak Allah giderir. Sana bir iyilik dilediği takdirde O’nun nimetini engelleyecek bir kuvvet de yoktur. O, bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, Gafûr dur, Rahîm dir."(yunus:107).

Mümin kimse tüm bu anlamları yalnızca Allah'a has kıldığında imanına zulüm bulaştırmamış olur."İman edenler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar, işte güvenlik onlar içindir ve onlar hidayete ermişlerdir". (enam:82)

     Öte yandan Tarih boyunca  şirk zihniyeti, tevhid inancından nefret etmiş ve tevhitle  savaşını hiç terk etmemiştir.Allah( cc)  şirkle mücadele için  mümin kullarına emir vermiş ve hakaret,sövme ile değil hikmet ve güzel öğütle  hakikatlerin anlatılmasını ve hakka davetin yapılmasını emir etmiştir.

. Müminler başkalarının ilahlarına  hakaret etmezler çünkü Allah (cc) yasaklamıştır "Onların Allah dışında yalvardıkları putlara sövmeyiniz ki, şaşkınlığa kapılarak körü körüne Allah'a sövmesinler".(enam:108).Tarihin en azgın kafirlerinden biri olan Firavun için şöyle denmiştir. 

"(Musa ve Harun)İkiniz Firavun'a gidin, çünkü o, azmış bulunuyor

 

"Ona yumuşak söz söyleyin, umulur ki öğüt alıp-düşünür veya içi titrer-korkar." (taha:43 -44).

 

Peygamberler tarihi incelendiğinde görülecektir ki,hakka çağıranlar hikmeti,kavli leyyin elden bırakılmadığı halde bozguncu,atalarımıza  saygısızlık ediyorsun,meczup vb gibi tepkilerle karşılaşılmıştır

Günümüz dünyasında da bunun tezahürleri açık beyan ortadadır. Tevhid diyenler gün gelir radikal,gün gelir irticacı diye yaftalanır. Ya da hak ve hakikate uygun bir kelam eden kişi provokatif olarak linç edilmeye çalışılır.Lakin  sizin ilahınızı kabul etmiyoruz demek dahi hakaret kabul edilmeye başlanmıştır.Oysa ki bizler için  ilah kapsamında değerlendirilen babamız dahi olsa reddimiz kapsamındadır.

Red etmek,kabul etmek,istememek ayrı şeydir sövmek hakaret etmek ayrı şey.10 kasımda yaşanan hadisenin mahiyeti de hakaret değildir. Bir hakikat dile getirilmiştir  bizim için " Atatürk ilah değildir".

 

Yorum Yap

  • Henüz Yorum Yok !