İşlerimizin başı ve sonu Allah´a(cc) hamd etmektir...O´nun adıyla başlıyorum. Ve yegane önderimiz Peygamberimize salat ve selam yolluyorum.Ve yine selam Peygamberimizin(sav) aline,ashabına, O´nun yolunu takip eden Allah´ın dostlarına ve siz değerli okuyucularımıza olsun diyorum...

Allah(cc), İnsanı bir erkek ve bir dişiden yarattığını beyan ediyor.Her ikisini de "Kul"  hitabıyla muhatap almış ve fakat ikisini de yaratılışları icabı farklı farklı  vazifelerle vazifelendirmiştir.Her iki cinsten istenen de; Kendisine kulluk  edilmesi ve yaratılış gayesi çerçevesinde ,kendilerine çizilen hudud içerisinde hareket etmeleri !..Yaratılış gayesi Ayeti kerimde şöyle bildirilmiştir. "Ben cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım."(1) . Esasında tüm yaratılmışların,Yaradılış gayesi   kulluk manasına gelen  ne varsa, hepsinin yalnızca Allah´a  sunulmasıdır...İnsan cinsinden ilk olarak H.z Adem yaratıldı,sonra da eşi Hz.Havva!..Hz. Adem yaratıldığında ,Hz.Adem için istenen selamlama/saygı emrini iblis(Şeytan) beğenmemiş,kafasına göre bir kural/kanun belirlemiş ve kafasından belirlediği kanuna uyarak isyan etmişti. Allah´ın vaaz ettiklerine ilk baş kaldıran,ilk isyan eden,nefsine ilk tabi olan İblis( şeytan) aleyhi lane olmuştu..Sapma nedeni olarak, insanı  görmüş ve  azılı düşman kesilmişti insanoğluna...Allah´(cc) İlk insanı cennete yerleştirmişti.Tahayyül sınırlarını aşan güzelliklerle donatılmış olan cennette, her şey serbest,yalnız bir ağacın meyvesi yasaklanmıştı Adem´e(İnsan)..Daha nice hikmetlere binaen "Cennette olsan dahi başı boş sanma kendini" mesajını da okumak mümkündü cennetteki yasak meyveden..

İblis(Şeytan) ,her insana göre farklılık arz eden zayıf yönlerini kullanıp, vesvese vererek aldatıyor insanı.Ölümsüzlük vesvesesi ile aldattı  Hz.Adem  ile Hz.Havva´yı. Yasak ağacın meyvesinden yedirmeyi başarmıştı(!?)..Allah´ın koyduğu sınırı aşanların yeri değildi cennet,bu nedenle çıkarıldılar cennetten ve yer yüzüne yerleştirildiler!.Allah´ın kendileri için çizdiği hududu ihlal ettiklerini  fark ettikleri an tövbeye yöneldiler. Yaratılmışlar için hata yapmak mümkündü ama,şeytan ile Adem  arasındaki farktı tövbe!...

İmtihandı adı!.

İnsan, çeşitli kabiliyetlerle donatılmış olsa da başı boş bırakılmamıştı "İnsan, 'kendi başına ve sorumsuz' bırakılacağını mı sanıyor?"(2).Tüm evrenin olduğu gibi,insan hayatının Hakimi/yöneteni/ vaaz edeni/Maliki de Allah´tı(cc).İnsanların hayat tarzlarını vahiyle bildirmiş,tebliğ etmeleri için de Peygamberler(elçiler) görevlendirmişti.Vahyin nedeni;Hayata nizam veren kanunların bildirilmesi" Allah o kitabla rızasına uygun hareket edenleri selamet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola sevk eder."(3)...

Elçilerin nedeni ise; Vaaz edilen kanunların, nasıl uygulanacağına yönelik örnek,model teşkil etmeleriydi. (Bunun içindir ki din ve ibadet şekli olarak,elçilerden sonra icat edilenler bidat sayılmıştır)..Buna göre insandan istenen, hayatı yaşarken her alanda Allah´a sorarak yaşamak,örnek olarak da elçiyi baz almaktı "Biz hangi peygamberi gönderdikse, sırf Allah'ın izni ile itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileselerdi ve Resul de onların bağışlanmasını dileseydi, elbette Allah'ı affedici, merhametli bulurlardı."(4)

 "Andolsun, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulü´nde güzel bir örnek vardır."(5)

      İşte bu bağlamda  yer yüzünde hayat sürmeye başlayan insanın peşini, azılı ve ebedi düşmanı olan şeytan boş bırakmadı/bırakmayacaktı ve bırakmayacakta!. Gücü yalnızca vesveseye yeten şeytanın, sadece,zaaf yönlerini iman ile güçlendirmeyenlere gücü yetiyordu.. Buradan hareketle tüm yandaşlarıyla savaş ilan etti insanoğluna!.Dönem dönem yeni ve yeniden Peygamberler görevlendirildi,insanlara yaşam tarzlarını tebliğ etmeleri için..İnsan eğitime muhtaçtı ve başı boş bırakılamazdı..İnsandan istenen ise sadece tezkiye idi..İstenen bu tezkiye/temizlik önce imandan başlamıştı..

Önce İmanı, her   türlü  batıldan/hurafeden/şirk´ten/Tuğyandan  temizlemek gerekiyordu. Tevhid inancıydı  öngörülen/istenen/emredilen/ ..Tevhid; Hayata dair ne varsa söz sahibi olarakAllah´ı ve hayatın her alanına  yalnızca Allah´ın  hükümlerini kabul etmekti..Tevhid,müntesibi olandan köklü ve kökten bir değişim istiyordu.."Lekum dinikum veliyed in" "Sizin dininiz/yolunuz/sisteminiz/ ahlak anlayışınız/ siyasetiniz/kültürünüz/ örfünüz/Sanatınız/edebiyatınız/ yaşam tarzınız size benimki de bana" çizgisiyle, cahili olan,beşeri olan  her türlü tortuya çizgisini çizmişti..Bundan Dolayıdır ki; İmanları Tevhid inancıyla temizlenenler köklü ve kökten bir değişimin, yeniden  kimlik inşasının canlı örnekleri oldular!.

Sonra amellerde idi(yaptığımız işler/ibadetler) istenen temizlik.Ameller her türlü riyadan,gösterişten,seyyiattan temizlenecekti. Ve Salih olma özelliğini taşıyacaktı..Salih olma özelliği taşıyan işler (ameller) temiz olabilirdi ancak!..Bir işin Salih sayılabilmesi için

1:O işin Allah´ın emrine uygun olması,emrettiği gibi olması.

2: İşin  yapılış gayesi Allah rızası olması  gerekmektedir (Niyet)...

Ve daha sonra da  ahlakta idi istenen temizlik..Ahlaki yapının da; Her türlü kin,gurur,kibir,öfke vb enaniyeti ifade eden, egoizmin tasallutundan temizlemek."Şüphesiz sen büyük ahlak üzeresin" (6)ayetiyle dikkatleri ahlakımızın nasıl olması gerektiğine çeken Allah cc,canlı örnek olarak Muhammed (sav) koymuştu ,Tevhid müntesiplerinin önüne.Ahlakın temizliği hiç kuşkusuz Muhammedi (sav) ahlak ile ahlaklanmakla  mümkündür!..Şeytan ise bu üç noktadan, en önce imani noktada tüm çabasını sarf ederek,arı duru bir iman çizgisinin  ihlali için savaşmaktadır ademoğluyla!.Gücü iman da zafiyete yetmediğinde amellerimize ve sonrada ahlakımıza hücum etmektedir. Nereden kaydırırsam kârdır anlayışı ile...Onun işi,adem oğlunu kendisiyle birlikte ateşe götürmektir.Adem oğlunun  işi de tezkiye,.Zira ancak tezkiye edenler kurtulacaktır" Doğrusu, ancak (tezkiye)temizlenip arınan felah bulmuştur"(7)..

Selam ve dua ile...

Soru ve eleştirileriniz için

[email protected]

 

Dipnotlar:

1:Zariyat suresi.56

2.Kıyamet suresi.36

3:Maide suresi:16

4:Nisa suresi:64

5:Ahzab suresi.21

 6:Kalem suresi:4

7:A´la suresi:6

 

Yorum Yap

  • Henüz Yorum Yok !