Toplumumuz ahlaki,kültürel,siyasi vel hasıl her alanda kan kaybediyor!.Bununla beraber  Yüksek okulların sayısı her geçen gün artmakta.Eğitim(!) sistemi sekiz yıl mecburi,lakin özellikle gençlerimizde açık  bir şekilde görülen ahlaki yozlaşmanın önüne geçilemiyor..Eğitim okumak anlamına gelmiyor çünkü .Eğer  eğitimden kast okumak olsaydı, Ülkemizin bugünkü fotoğrafı böyle olmaması gerekirdi!..İnsan erdemli bir fıtrat üzere yaratılmış ve bu erdemin hayat boyu sürmesi için Allah cc elçileriyle  insanı, insan eden,eğitimli,kişilikli,nitelikli birer  birey olmaları/olabilmeleri  için kitaplar yollamıştır..Edebiyat dalında şiirlerin zirve yaptığı bir toplumdu, Muhammed sav´min  görevlendirildiği  zaman dilimi. Ama her türlü cehalet ve erdemsizlik de alabildiğine yaygındı... Kur´an´ın başlattığı "ıkra" ile eğitim süreci neticesinde,kendisini iman ile  Kur´an ikliminin atmosferine bırakan insanların eşkıyalarından evliyalar oluştu. Canilerinden alimler,zalimlerinden adiller, haramilerinden  şüpheliyi bile yutmayan,yutamayan hassas insanlar yetişti....Kur´an´ın öngördüğü eğitimde  istenen; ilkeli,kimlikli,kişilikli bireylerin oluşması ve bu bireylerin erdemli topluluğu oluşturmasıdır. Bunun tek yolu Kur´an eğitimidir. Kur´an eğitiminde temel unsur İslami şahsiyetlerin oluşmasıdır.Sadece entelektüel  olmak  yetmez,fertlerin,isteklerini,ihtiyaçlarını,eğilimlerini  kur´an´i  eğitime tabi tutmaları  gerekmektedir.Amel (yaşantı) yönüyle takva, ruhi yönüyle güzel ahlak ve  muamele yönüyle adalet ve erdemdir insandan istenen. .Cahili toplumun etkileriyle,cahiliyenin öne sürdükleriyle İslam´ın öngördüklerini sentezleyerek  kur´an´ın öngördüğü insani terbiye gerçekleşmez!. Bu nedenledir ki; Kur´an´ın terbiyesine tabi olanların,ilahi terbiye metotlarına bağlı kalması gerekmektedir.Kur´an insan nefsinin terbiyeye tabi tutulmasını önemsemiş,bu konuda ilkeler,prensipler ve terbiye yolları vaaz etmiştir.Kur´an´ın, eğitimde ön planda tuttuğu, insan nefsinin ıslahıdır.Niçin yaratılmış olduğunu unutmadan, dünya hayatını yaşaması istenmiştir insandan. "Verdikleriyle denemek için sizi yeryüzünün halifeleri kılan ve kiminizi kiminize derecelerle üstün yapan ve size verdikleriyle sizi imtihan eden O´dur. Doğrusu Rabbinin cezalandırması süratlidir. Şüphesiz O bağışlar, merhamet eder."(En´am suresi:165)..Yer yüzüne halife kılınan insanın,yeryüzünü mamur etmesi için önce kendisinin mamur olması gerekir ki; Bu da eğitim ile mümkündür ancak...

Kur´an´ın  öncelikli olarak  üzerinde durduğu iman eğitimidir.

Tevhid inancıyla bunu ilan etmiş.İmanları her türlü şirk,hurafe ve batıldan arındırmıştır. İman ile Kur´an atmosferine teslim olan insanların eğitim süreci sosyal,siyasi,ekonomik,kültürel,edebiyat,sanat gibi hayatın tüm alanlarını kapsayacak bir  şumul ile. devam etmiştir.Günde beş kez nefsi muhasebeyi,nefsi mucahadeyi,ahit yenilemeyi,dünyaya dur demeyi/diyebilmeyi gibi  daha bir çok hikmeti içinde barındıran yönüyle Namazın farz kılınması, insanın eğitilmesi açısından önemli olan bir etkendir. İkame edildiğinde insanı kötülüklerden alı koyar. "Ey Muhammed! Kitaptan sana vahy olunanı oku; namaz kıl; muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkor; Allah'ı anmak en büyük şeydir! Allah yaptıklarınızı bilir."(Ankebut suresi:45).Namaz  bizi eğitmiyor,güzelleştirmiyorsa şayet,sorun bizim kıl(alma)dığımız namazdadır şüphesiz!.

Kur´an yaşantıyı da Salihat ile eğitmiştir.Salihat eğitimine tabi olanları, dünya sınavı bitip, amel diplomaları alındığı gün cennet ile ödüllendireceğini beyan etmiştir. "İnanıp yararlı iş işleyenleri, içinde temelli ve ebedî kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere ko­yacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları en koyu gölgeliklere yerleştireceğiz."(NİSA suresi:54)

Amel (yaşantı) açısından Salih amel ile eğittiği müntesiplerini istisnasız her işte Salih olanı/ıslah olanı/yararlı/faydalı olanı öğütlemiş  ve Salih amelin  her alanda nevşu nema bulmasıyla dünya asrı saadet dönemini yaşamıştır.

Ahlak açısından Ahlaki hasene ile eğittiği insana diğergamlığı,adaleti,hoşgörüyü,musamahayı,kardeşliği,cömertliği,paylaşmayı öğretmiştir. İslam  müntesiplerini hiçbir alanda eğitimsiz bırakmamıştır.

Kur´an´ın eğittiği insan Halifedir;

 Yer yüzünün idarecisi,yer yüzünde adaletin temsilcisi olan insan,Allah´ın kanunlarının yer yüzünde yaşanması ve yaşatılması için görevlendirilmiştir.Kendisi zulüm olan her türlü söz ve fiilden nefsini arındıracak ki adalet ile  yönetebilsin!.Egoizmini Kur´an eğitiminden geçirmeyenlerin Adaletin temsilcisi olmaları düşünülemez!.

Kur´an´ın eğittiği insan  Sorumluluk bilinicine sahiptir!.

Kur´an´ın eğittiği insan kayıtsız değildir.yaşadığı dünyaya ve gelişen olaylara kayıtsız kalamaz.Evrensel bir anlayışla dünyanın neresinde olursa olsun dert çekenlerin derdiyle dertlenir.Onların açlığı kendisinin açlığıdır;onların acısı kendisinin acısıdır.Dünyanın neresinde olursa olsun üzerlerine bomba yağan çocuklar kendi çocuklarıdır. Ve o "Kız çocuğun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman"(Tekvir suresi.8.9) sorusuna/sorgusuna muhatap olma endişesiyle hayatını biçimlendirir...

 Bu muhteşem tablo günümüzde neden mi bulanık?.. Çağımızın sahabesi sayılan ,  iman ile Kur´an atmosferine girmiş olan bizler;

Müslüman olmanın teslim olmak anlamına geldiğini hatırlayarak, dinin temsilcisi olduğumuzu unutmadan,Kur´an´i  ilkeleri  kendimize değil,kendimizi  Kur´an´ın ilkelerine uydurduğumuz gün yine fotoğrafımız  netleşecek ve inşallah  yine dünya asrı saadete dönecektir...

 

Yorum Yap

  • Henüz Yorum Yok !