İnsan başı boş yaratılmamıştır. İnsanı yaratan Rabbimiz, yaratılış gayesini şöyle beyan etmiştir. "Cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım". (Zariyat:56). Kulluk sınavı için geçici olarak yer yüzüne yerleştirilen insanın iradesi, seçme hürriyeti serbest bırakılmıştır. Kulluk sınavından başarıyla çıkmanın yolunu kitaplarıyla bildiren Allah (cc),  bir de  kulluk yürüyüşünün önder ve öncüleri olarak Peygamberler  görevlendirmiştir. Hayatın adı "İmtihan", mücadelenin adı ise tevhid ve şirk, hak ve batıl mücadelesidir. İstisnasız her insan bu imtihan sürecinden geçer. Ve bu imtihan süreci, sadece iman edene kadar değil, ömrün son demine kadardır.

"O hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstündür, bağışlayandır.''(Mülk-2). İmtihan kelimesi Kur'an da "Belâ" olarak ifadelendirilmiştir. Belâ’nın sözlük anlamı; denemek, yapmak, bitkin hale getirmek demektir. Ayrıca imtihan için başa gelen musibete de belâ denir.Tevhid ve şirk, hak ve batıl mücadelesi insanlık tarihi kadar kadim bir mücadeledir. Tevhid saflarında yerini alan Mü'min kadın ve erkekler için, dünyada her şey bir  imtihan sebebidir. Sağlık ve hastalık. Zenginlik ve fakirlik. Gençlik ve ihtiyarlık. Nimetler ve mahrumiyetler. "Her nefis mutlaka ölümü tadacak­tır. Biz sizi hayır ve şerle imtihan ede­riz. Sonunda yine bize döndürüleceksi­niz".(Enbiya:35). "Biz sizi hayırla" nimetlerle "ve şerle" belâlarla, yahut zenginlik-fakirlik, hastalık-sağlık, düşüklük-yükseklik gibi hoşa giden ve gitmeyen şeylerle "imti­han ederiz" sizi deneriz.
 Elbette ki her kulun sınavı farklı olduğu gibi kadın ve erkeklerin sınavı da farklılık arz eder. Ama neticede her kul imtihan sürecinden geçer. Bu imtihanlar pek çok biçimde görünse de, hepsinin maksadı aynıdır: İmtihan insanı Allah'a yaklaştırıyor mu, yoksa O'ndan uzaklaştırıyor mu, bunu görmek. Kadın olarak bizler de kulluk sınavının öğrencileriyiz. Hayatı, sıkıntıları, olayları,dertleri yaşarken imtihan şuuru ve kazanma gayretiyle, hayatı göğüslemek inancımızın gereğidir. Kur'an-ı Kerimin çeşitli yerlerinde imtihanlara karşı uyarılır.

Meselâ Mal Ve Çocuklar

''Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihandır. Allah'a gelince büyük mükâfat onun katındadır."(Enfal-28). Mal ve evlât sevgisinin insanı cezbeden bir yanı vardır. Samimi bir Mü'min onunla imtihan olunur. Eğer mal helâl yoldan kazanılır ve  hayır yollarına harcanırsa, sahibi günahtan ve azgınlıktan kurtulur. Mal sahibi olmak Mü'mine zarar vermez, yeter ki mal insanın sahibi olmasın. Mü'min bir hanım eşine, rızkını helâl yoldan kazanması konusunda yardımcı olmalıdır. Kapitalist anlayışın hakim olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Hesap günü şuuruyla, imtihanı unutmayan Mü'min bir hanımı mal sevgisi esir alamaz. Mal kapsamında verilen imkânlar, malı Allah'ın razı olduğu yere ve razı olduğu kadar harcama konusunda bir imtihan vesilesi olduğu gibi, imkânsızlıklar da sabrın denenmesi adına bir imtihan vesilesidir. Dünyaya sahip olmak insana zarar vermez, yeter ki dünya insana sahip
 olmasın. Şuurlu bir Mü'min, vahyin çerçevesinden dünyayı okumalıdır.

Meselâ Yokluk Bir İmtihandır

"Andolsun sizi biraz korku, açlık, mallardan, canlardan ve mahsullerden eksiklikle imtihan edeceğiz. Sabreden­lere müjdele!"(Bakara:155)

Yine "Evlât" Bir İmtihandır.

Çocuklar, imtihan vesilesi olarak verilmiş nimetlerden biridir. Onları Allah yolunda yetiştirmek ve dava eri kılmak için, ebeveynleri çocuklarına dinî ve ahlâkî terbiye verirse ve helâ­linden yedirirse, kıyamet gününde hesaptan kurtulur.

Ve Yine Tevhid Davası Bizim İmtihan Vesilelerimizden Biridir.

“Andolsun ki içinizden Cihad edenlerle sabredenleri belirleyinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz.” (Muhammed, 47/31). Hiç bir kul yoktur ki, iman ettikten sonra imanın imtihanından geçmesin.
 İman ettikten sonra sahip çıkılıp çıkılmayacağı, fedakârlık yapılıp yapılmayacağı, tevhid  yer yüzüne hakim olsun diye çalışıp çalışılmayacağı konusunda imtihandan geçilir. Bir çok kere bu yolda sıkıntılarla yüz yüze kalınır ve sabır ve sebat  imtihanından geçilir. Ve bir çok kez zaferler tattırılır, şükür imtihanından geçilir.

İmtihan, iman edenlerle inkâr edenlerin ayrışması içindir.

 İmtihan sadıklar ile yalancıların ayrışması içindir.

" Yoksa, insanlar; inandık demeleriyle bırakılıvereceklerini ve kendilerinin denenmeyeceklerini mi sandılar. Andolsun ki; Biz, onlardan öncekileri de denedik. Allah; elbette doğruları bilir ve elbette yalancıları da bilir.."(Ankebut:2-3)

İmtihan, eğrilerle doğruların ayrışması içindir

 İmtihan, samimi olanlar ile münâfıkların ayrışması içindir

İmtihan, sabredenlerle isyan edenlerin ayrışması içindir.

"Mallarınız ve canlarınız hususunda deneneceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden çok incitici (sözler) duyacaksınız. Ama sabreder korunursanız, işte bunlar yapmaya değer işlerdendir. "Al-i İmran "(3/186)

Netice Olarak;

Nice yıllar var ki, beşer ideolojilerin hakimiyeti altında neslimiz, malımız heder olmaktadır. Tevhid davasının müntesipleri olarak, savunduğumuz davayı  çağlara taşırken maddiyata ihtiyacımızın olduğu  bir gerçektir. Bu nedenle, bilinçli Mü'minlerin boşa harcayacakları tek kuruşları dahi yoktur. Kapital  anlayışın bizleri sömürmesine izin vermemeli, vitrinlerin, reklâmların bizleri esir almasına karşı bilincimizi diri tutmalıyız.

Sözün özü, hayatı vayhin penceresinden okuyarak yaşamak. Meseleleri sünnet örnekliğinde hayata taşımak, imtihanı kazanmak için kaçınılmazdır... Vesselâm....
 

Yorum Yap

  • Henüz Yorum Yok !