Kimlik;"Ben kimim,kimlerdenim" sorusuna verilen net bir cevaptır.Bu nedenle tercihler önemlidir ve insan kendi kimliğini kendisi tercih etmelidir...Şöyle örneklendirmek gerekirse; Önümüzde birkaç kimlik var

Demokrat kimlik- Komünist Kimlik- Modern ve çağdaş kimlik- Müslüman kimlik vb.. Bütün kimliklerin tanımları mutlaka vardır.Yine tüm kimliklerin çerçevesi,ilkeleri, dünya görüşü,kültür ve sanat anlayışı,siyaset anlayışı,ahlak anlayışı,yaşam anlayışı vardır.Tüm bu noktalar o kimliğin çerçevesini belirler.İnsan  önce bu kimliklerin önünde durup, çerçevelerinin ne olduğunu,sınırlarının ne olduğunu nasıl bir kimlik sunduğunu anlamak sonra  doğruluğuna kanaat(iman) getirmek sonra da tercih yapmak durumundadır. Bir kimse çift kimlikli olmaz,olamaz..En azından "Tevhid" (birlemek)  çift kimlik asla kabul etmemektedir. Bu yüzden adına Tevhid dini denmiştir. Yani bir olan, birleyenlerin dini...Kendi tercihiyle kabullendiği kimliğin çerçevesini bilerek,anlayarak kabul etmelidir. Ve sonra isteyerek tercih ettiği kimliğinden komplekse kapılmak şüphesiz bir kişilik problemidir.. Tevhid kimliğini kabul eden birinin o kimliğin gereklerini yaparken seçiminden (kimlik) dolayı eziklik duyması,diğer kimlikler karşısında kendi kimliğinden sıkıntı duyması hiç şüphesiz yine bir kişilik problemidir.Örneklendirmek gerekirse bir Mü´mine´nin Tesetttüründen dolayı sıkıntı duyması, tesettürünü onurla, tercihinin sonucu olarak taşımak yerine" Şeyy,kapalı olduğuma bakmayın,aslında ben de biraz demokratım vb." gibi ifadelerle sıkıntı çekmesi!. Ya da namaz kılmayan bir topluluğun yanında namazını gizli kılamıyorsa,kılmayıp sanki suç işliyormuşçasına kendi kimliğinin temel taşlarından sıkıntı duyması vb. Tüm bunlar ciddi bir kişilik problemidir.

 

Ikra bize nasıl bir kimlik okutur?.

 Ikra bize, tüm Tağutlara hayır diyen Muvvahhid bir kimlik okutur!.İlah olarak sadece Allah´ı birleyen bir kimlik!. Allah´tan başka hiç kimseye boyun eğmeyen bir kimlik!.Kulluğun yalnızca Allah´a sunulduğu bir kimlik!.Hakimiyeti Yalnızca ama yalnızca Allah´a has kılan bir kimlik1. Kanun koyucu olarak yalnızca Allah´ı kabul eden bir kimlik!.Tüm zulüm sistemlerini,beşer ideolojilerini "LA" ile red eden, hayat nizamı olarak vahyi kabul eden bir kimlik!.Bu kimlikte  hayatı yaşarken,yaşam tarzını belirlemede tek söz sahibi Allah´tır. Yaşam tarzını Allah belirler.Bu yüzdendir ki; Bu kimliğin anahtar sözcüğü "LA İLAHE İLLAALLAH"tır..Yani Kanun koyucu sadece Allah´tır. Sahabe bu gerçeği kabullendiğinde,hayata dair gelecek olan kanunların,kuralların ne olacağını bilmiyorlardı!. İçkiyi çok seven bir toplum olarak,içkinin yasak edileceğini bilmiyorlardı. Vb.. Önemli olan Allah´ın kanun koyuculuğunu kabullenmekti,daha sonra gelen kanunlara boyun eğmeyi peşinen kabullenmiş olurdu insan!. Sözün özü Tevhidi kimlikte,Hayata dair ne varsa kanunları Allah koyar. Bu kimlik sahiplerinin adı  ise Muvahhid´tir...

 

 

 

Muvvahhid  Olmak! 

"La" ve "İlla" (sı)nın  farkında olmayanın Muvvahid vasfını alması mümkün müdür?.
"La" ile  neye baş kaldırdığının "illa" ile  neye ve nasıl baş eğmesi gerektiğinin farkında olmak  aklın,bilincin,şuurun gereğidir...Yoksa bir birkaç kelimeyi tekrar etmenin,papağan misali  idraksiz söylemin insana vasıf kazandırması  düşünülemez...

Muvvahid Olmak!
Tüm Dünyaya İlah´ın bir tek olduğunu,yalnızca Allah´ın ilahlığını ilan etmektir..La diyerek baş kaldırışla başlayıp,İlla  ile, yalnızca  ama yalnızca Allah´a    kayıtsız  ve şartsız teslimiyetle devam eden,imtihan sürecinde önlerine çıkan yasaklar,sıkıntılar,sürgünler vb. sınavlarda dik duruş,kaymama,sapmama ve sabır ile tasdik olunup cennetle nihayetlenen bir yürüyüştür..

Muvvahid Olmak!
Allah´ı cc,sadece zatında değil,varlığında değil Rabb  ve ilahlığında,Esma-ül hünsasında  birlemekle mümkündür  ki; Bu sadece söylem ile değil,söylem ve eylem ve aynı zamanda içselleşmiş olması lazım..Yani diğer bir deyimle
Kalp
Dil
Fiil  ...
İlah´ın geldiği manayı Allah´tan başkasına vermemek, yakıştırmamak

Rabb´ın geldiği manayı Allah´tan başkasına vermemek  ve yakıştırmamak

İsimlerinin geldiği manayı  başkasına yakıştırmamak   ve vermemek..Mesela  her şeyi duyan Yalnızca O´dur...Şifa veren yalnızca O.Rızık yalnızca O´ndandır..

Sorun tarihe..Size  Ebu cehl´in bile zaman zaman  Allah´ın varlığına yemin ettiğini söyleyecektir..Kabe´yi  yıkmaya gelen  Ebrehe ve ordusu karşısında, Mekke´nın önde gelen kafirlerinin Tek  olan Allah´a  yalvardıklarını okuyoruz tarihten...Nedir bunun mesajı?.Bunlar Allah´ın varlığına inanan kafirlerdir.
Elbette ki "Allah´ın varlığına iman ettim" demekle Muvvahid olunmaz...

La ile
Tüm ideolojilere
Tüm sistemlere
Kör taklide ve ataların izine

Vahy ile uyuşmayan geleneğe
Çağdaş ve çağ dışı putlara.Adı ne olursa olsun her türlü  beşer ideolojisine "hayır"demek..
.Tüm bunların karşısında dik durmak,kıyam etmek ve "illa" ile yalınızca Allah´a boyun eğmekle muvvahid kimliğine  sahip olunur..

 

Yorum Yap

  • Henüz Yorum Yok !