“Ey inananlar! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun; onun yakıtı, insanlar ve taşlardır; görevlileri, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere baş kaldırmayan, kendilerine buyurulanları yerine getiren pek haşin meleklerdir.”( 66/6.Tahrim)…
Ana ve babaların hem kendilerini, hem eşlerini, hem de çocuklarını ateşten korumaları emredilmektedir. Emri veren Allah’tır, emrin muhatabı ise inananlar. Elbette  ateşten korumak için evvela eş seçiminde dikkatli ve titiz olunmalıdır..
“O halde eş ve çocukları, Allah'a dosdoğru imân doğrultusunda sözü edilen özellik ve sıfatlarla donatmak ve İslâm'ın yönlendirici yüksek ahlakıyla şekillendirmek, onları dünyada Allahsızlık, dinsizlik ve imansızlık ateşinden, âhirette de Cenâb-ı Hakk'ın adaleti gereği Cehennem âteşinden korur. Zira insanın içinde ve dışında en uygun ve kalıcı disiplini sağlayan, Allah'a dosdoğru imândır ve O yüce kudretin her an üzerimizde bizi görüp denetlediğini idrâk etmemiz ve bu idrâk içinde O'ndan, O'nun adaletinden korkmamızdır.”(Celal Yıldırım)
Peygamberimiz(sav) ,çocukların terbiyesi konusunda hassas olunmasını  çeşitli vesileler ile dile getirmiş,bir çok hadisi şerifte ailenin önemine dikkat çekmiştir.
Bu hadislerden birisi şöyledir
«Hiç bir baba çocuğuna güzel edep ve terbiyeden daha üstün bir bağışta bulunamamıştır, bulunamaz da.» (Tirmizi)
«Çocuklarınıza, yedi yaşına girince namaz ile emredin; on yaşına girince namaz (kılmadığı takdirde) dövün ve bu yaşta yataklarını ayırın.» (Ebu Davut)

Aile toplumun en küçük ama en önemli parçasıdır. Ailenin sağlıklı olması bireylerin kimlikli/kişilikli olması demektir.Bu da toplumun sağlıklı yapısını oluşturur…Yaşadığımız çağda boşanmaların hızla tırmandığı bir dünyada yaşıyoruz.. Huzur kaynağı olması gereken evlerimiz stres hastalığından komada...! Sükun bulduğumuz/ sükun bulmamız gereken yuvalarımız sıkıntı odağı olmuş.Gerçeği görmek istemeyenlere rağmen ısrarla çözümün,  aile yuvalarının “Tevhid”  temeli üzerine inşa edilmesinin tek çare olduğunu dillendirmek ve de mutlaka elimiz altındakileri Tevhid bilinci ile bilinçlendirmek durumundayız…
Neden Müslüman ailelerde  sorunlar yaşanmaktadır?..Neden çağa bir Mus’ab,bir Fatih,bir Sümeyye yetiştiremiyoruz?(!).Cevabı çok açık;Teslimiyet ve temsiliyyet sorunumuz var!.Çok şey biliyor/okuyor olabiliriz.Bilgimizi bilince dönüştüremeyince,sadece aile de değil genel olarak ümmet fotoğrafımız netleşemiyor...! İnsanı başı boş bırakmadığını beyan eden Allah(c.c),hayatımıza rehber olması için kitap ve peygamberler göndermiş ve her şeyi açıklamıştır. Gönderilen kitabı  gereği gibi okuyanlar hem dünya ve hem de ahiret saadetine ereceklerdir…. Neden Çocuklar ile ilgili sorunlar gün geçtikçe artıyor çünkü  temelini sağlam atılamamış  evlere  ve  Tevhidin toplumsal şahitliği bağlamında oluşturamadığımız çevreye sahip değiliz.. Bir çocuğun karakterinin şekillenmesinde  şu üç nokta  çok ama çok önemlidir..
1:Aile ki; Temeli Tevhid üzere ve sadece Allah’a kul olma ilkesi üzerine bina edilmiş olmalı.. Böylesi evlerde  sadece ALLAH’IN DEDİĞİ OLUR...!
2: Çevre ki; Allah (c.c) Sadıklarla beraber olun diye buyurmaktadır..''Ey inananlar! Allah'tan sakının ve doğrularla beraber olun.”( 9/119 TEVBE)..
3:Okul ki; Okullarında  “Ikra” üzerinden eğitim vermesi esastır. Şirk mantığı üzerine kurulmuş sadece öğretime dayalı  olan okullardan  sağlam bireylerin  yetişmesi mümkün değildir…
Kitap Yaşanmak İçin Gönderilmiştir...!
Kur’an’ın daha ilk sayfasını açtığımızda Elif.lam.mim.İşte bu kitap Allah’tan hakkıyla korkanlar için rehberdir/kılavuzdur”(Bakara.1.3)..Kılavuz yol gösterendir,hayatı  öğretendir..Hayat kitabımız ailelerin nasıl olması gerektiğini açıklamış,bu konu da modeller sunmuş,bu çağın ve her çağın müntesibine yol göstermiştir.
 
Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti”(enam.153)..
İslam’dan başka yollar/ideolojiler/sistemler/dinler “La” ile reddedilerek “İlla”  deyip Tevhid dinine/yoluna dahil olan ;Hayata dair ne varsa, hükmünü yalnızca Allah’tan alacağını ilan eden insan,aile kurarken de bu ilkeden hareketle,bu gerçek dairesinde yuvasının temelini atarak aile ortamını huzur/hudu/ sükun/ bulunan bir cennete(bahçe) çevirir.
 Aile ise aynı hedef için bir araya gelmiş,hedef birliği olan insanlar topluluğudur.Ve İnsan bir Adem ve bir Havva’dan yaratılmıştır.Biri diğerinin zevci,yani yarısı/eşidir.Tıpkı bir elmanın yarısı gibi,bir parçası olmazsa diğeri yarım kalır.İlk aile olma özelliğini taşıyan Adem ve Havva (as.) ise hedef birliğine sahiptiler.Hayat kitabımız bir de bize Hz.Lut’un(as) karısından bahseder.O ise imraetun diye ifadelendirilir;yani  bir kadın.İnsan cinsinden biri ama zevc değil..Bunun nedeni açık  o kadın Hz.Lut ile hedef birliğinde değildi.Demek ki önce eşler bir birlerine zevc olmayı becermek zorundadırlar..
Şimdilerde nerede ocaklarımız diyerek arayıp sorsak da bir ocaktı aile;Saygının,sevginin,şefkatin,huzurun,sükunun,güvenin,fedakarlığın  ve birliğin ocağı.
Sağlam temel üzerine inşa edilirse bir okuldur aile..Bugün sokaklarımızdan,okul önlerimizden,gençlerimizin gidişatından memnun değil de rahatsızlık duyuyorsak bunun çaresi evlerimizin Tevhid temeli üzerine kurulup bir mektep işlevi yapmadığındandır..
Kur’an’ın çizdiği aile modelinde ana  prensip;Temelin, Allah’a,yalnızca Allah’a kulluk düsturu üzerine kurulmuş olması gerekir.
Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.”(Zariyat:56). Sadece aile kurmanın temeli  değil yaratılış gayesi budur aslında.Kulluk yaygın anlayışta namaz,oruç.vb gibi özel ibadetler algılansa da söz dinlemek,itaat etmek,boyun eğmek manasındadır.Yalnızca Allah’a kulluk demek ise; hayatta  yalnızca Allah’ın dediği olur manasındadır özetle…Niçin aile sorusunun cevabı taraflar açısından net olmalıdır!. Kulluk yürüyüşünde dayanışma içerisinde olmak,davanın yüküne birlikte omuz vermek,evlatları birer kul yetiştirmek,hayatın imtihanında sınavı birlikte dayanışarak vermek ve birlikte kazanabilmek için!.. Cennet yolculuğunda yol arkadaşı olan  zevc!.İmanın imtihanında  yanında olan yar’ın!.Bu nedenle zevc seçmek ve temeline Tevhid,harcına takva yerleştirmek mesele…
Ne de olsa hayat  tıpkı evcilik oyunu gibi.O halde oyunu kuralına göre değil,İslam’ın kurallarına göre oynamak gerek…
 

Yorum Yap

  • Henüz Yorum Yok !