Aile toplumun en küçük ama en önemli parçasıdır.Ailenin sağlıklı olması bireylerin kimlikli/kişilikli olması demektir.Bu da toplumun sağlıklı yapısını oluşturur…Yaşadığımız çağda boşanmaların hızla tırmandığı bir dünyada yaşıyoruz.. Huzur kaynağı olması gereken evlerimiz stres hastalığından komada!. Sükun bulduğumuz/ sükun bulmamız gereken yuvalarımız sıkıntı odağı olmuş.Gerçeği görmek istemeyenlere rağmen ısrarla çözümün,  aile yuvalarının “Tevhid”  temeli üzerine inşa edilmesinin tek çare olduğunu dillendirmek ve de mutlaka elimiz altındakileri Tevhid bilinci ile bilinçlendirmek durumundayız…

Neden Müslüman ailelerde  sorunlar yaşanmaktadır?..Neden çağa bir Mus’ab,bir Fatih,bir Sümeyye yetiştiremiyoruz?(!).Cevabı çok açık;Teslimiyet ve temsiliyyet sorunumuz var!.Çok şey biliyor/okuyor olabiliriz.Bilgimizi bilince dönüştüremeyince,sadece aile de değil genel olarak ümmet fotoğrafımız netleşemiyor!.İnsanı başı boş bırakmadığını beyan eden Allah(cc),hayatımıza rehber olması için kitap ve peygamberler göndermiş ve her şeyi açıklamıştır.Gönderilen kitabı  gereği gibi okuyanlar hem dünya ve hem de ahiret saadetine ereceklerdir.

Kitap Yaşanmak İçin Gönderilmiştir!.

Kur’an’ın daha ilk sayfasını açtığımızda ” Elif.lam.mim.İşte bu kitap Allah’tan hakkıyla korkanlar için rehberdir/kılavuzdur”(Bakara.1.3).Kılavuz yol gösterendir,hayatı  öğretendir.Hayat kitabımız ailelerin nasıl olması gerektiğini açıklamış,bu konu da modeller sunmuş,bu çağın ve her çağın müntesibine yol göstermiştir.

 

Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti”(enam.153)..

İslam’dan başka yollar/ideolojiler/sistemler/dinler “La” ile red edilerek “İlla” deyip Tevhid dinine/yoluna dahil olan ;Hayata dair ne varsa,       hükmünü yalnızca Allah’tan alacağını ilan eden insan,aile kurarken de bu ilkeden hareketle,bu gerçek dairesinde yuvasının temelini atarak aile ortamını huzur/hudu/ sükun/ bulunan bir cennete(bahçe) çevirir.

 Aile ise aynı hedef için bir araya gelmiş,hedef birliği olan insanlar topluluğudur.Ve İnsan bir Adem ve bir Havva’dan yaratılmıştır.Biri diğerinin zevci,yani yarısı/eşidir.Tıpkı bir elmanın yarısı gibi,bir parçası olmazsa diğeri yarım kalır.İlk aile olma özelliğini taşıyan Adem ve Havva (as.) ise hedef birliğine sahiptiler.Hayat kitabımız bir de bize Hz.Lut’un(as) karısından bahseder.O ise imraetun diye ifadelendirilir;yani  bir kadın.İnsan cinsinden biri ama zevc değil..Bunun nedeni açık  o kadın hz.Lut ile hedef birliğinde değildi.Demek ki önce eşler bir birlerine zevc olmayı becermek zorundadırlar..

Şimdilerde nerede ocaklarımız diyerek arayıp sorsak da bir ocaktır aile;

Saygının,sevginin,şefkatin,huzurun,sükunun,güvenin,fedakarlığın  ve birliğin ocağı.

Sağlam temel üzerine inşa edilirse bir okuldur aile..Bugün sokaklarımızdan,okul önlerimizden,gençlerimizin gidişatından memnun değil de rahatsızlık duyuyorsak bunun çaresi evlerimizin Tevhid temeli üzerine kurulup bir mektep işlevi yapmadığındandır..

Kur’an’ın çizdiği aile modelinde ana  prensip;Temelin, Allah’a,yalnızca Allah’a kulluk düsturu üzerine kurulmuş olması gerekir.

Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.”(Zariyat:56). Sadece aile kurmanın temeli  değil yaratılış gayesi budur aslında.Kulluk yaygın anlayışta namaz,oruç.vb gibi özel ibadetler algılansa da söz dinlemek,itaat etmek,boyun eğmek manasındadır.Yalnızca Allah’a kulluk demek ise; hayatta  yalnızca Allah’ın dediği olur manasındadır özetle.

 

 

Niçin aile sorusunun cevabı taraflar açısından net olmalıdır!. Kulluk yürüyüşünde dayanışma içerisinde olmak,davanın yüküne birlikte omuz vermek,evlatları birer kul yetiştirmek,hayatın imtihanında sınavı birlikte dayanışarak vermek ve birlikte kazanabilmek için!.Cennet yolculuğunda yol arkadaşı olan zevc!.İmanın imtihanında  yanında olan yar’ın!.Bu nedenle zevc seçmek ve temeline Tevhid,harcına takva yerleştirmek mesele.Böyle ailelerde ana ve babanın görevleri bellidir. Çocukların maddi ihtiyaçlarından daha fazla manevi ihtiyaçlarını karşılamakta ana ve babaların birincil görevlerindendir.Kur'an'ı kerimde Lokman (as) örneklendirilerek çocukların ilmi ihtiyaçlarının karşılandığı ilk mekanın aile olduğu anlaşılacaktır. Babanın çocuğuna vermesi gereken ilimler şöyle sıralanmıştır.

1:Lokman oğluna öğüt vererek: "Ey yavrum! Allah'a ortak koşma. Allah'a ortak koşmak gerçekten büyük bir zulümdür." (Lokman:13).

Babanın çocuklarına ilk öğretmesi gereken Tevhid ve şirktir.Şirk affedilmeyen bir suçtur. cehennemde ebedi kalmaya sebeptir. sorumlu ana ve babalrın bu konuyu asla ihmal etmemeleri kulluk vazifeleri arasındadır.Kapital/sejküler anlayış çalışma mesai sistemiyle aile hayatının düzenini alt süt etse de evin reisi olan baba mutlaka çocukların eğitimine vakit ayırma durumundadır.

2: Çocuklara iman ve ahiret bilincini öğretmek.

"Lokman: 'Yavrum! İşlediğin şey bir hardal tanesi ağırlığınca olsa da, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa da, Allah onu getirip ortaya koyar. Doğrusu Allah sonsuz lütuf sahibidir ve herşeyden haberdardır".(Lokman:16)..

3. Çocuklara Amel eğitimi vermek.

 

"Yavrum! Namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülüğe engel ol. Başına gelene sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdendir."(Lokman.17)

4:Çocuklara ahlak eğitimi vermek;

"İnsanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendisim beğenen ve çok övünen hiç kimseyi sevmez.

Yürüyüşünde orta yolu tut. Sesini fazla yükseltme. Zira seslerin en çirkini merkeplerin sesidir." (Lokman:18-19).Tüm bunlar kuru bilgi olarak verildiğinde elbette hiç bir tesiri olmayacaktır. Ana ve babanın söylediklerinin canlı şahidi olmaları eğitimin yarısıdır. Ahiret ve hesap var ve unutulmaması gereken bir husus da şudur ki Allah'ın hesabı çetindir...

 

 

Yorum Yap

  • Henüz Yorum Yok !