Kur'an'dan Mezun Olmak!

Mezuniyet bir eğitim sürecinin sonucunda olur mutlaka... Başladıkları eğitimi tamamlayamayanlar mezun  olmazlar,olamazlar.  "İkra" ile başlamıştı Kur´an mektebi..Ardından, adına "Kalem" dediği sureyi öğretmişti talebelerine. Yan yana getirdiğinizde "oku,yaz" emriyle karşı karşıya geldi, Kur´an mektebinin talebesi!..Kur´an´ın okumaya yüklediği mana ise, adamı adam edecek nitelikteydi.
   

   
a.Okumak
    b. Okuduğunu anlamak
     c. Gereğini yerine getirmek..."
İkra" ile kast ettiği mana buydu Kur´an´ın!.. Her okulun öğrencilerinin birer ismi vardı mutlaka...
  Kur´an talebelerinin ismini de yine Kur´an´dan öğreniyoruz ;Muvahhid!.
Muvahhid olmayan Kur´an mektebine yazılamıyordu,Kur´an mektebine öğrenci olmanın ilk şartı  Muvahhid olmaktı. Muvvahid olmanın elbet tanımı vardı! Muvvahidi  şöyle tanımlıyordu kısaca;
 
"Tüm sahte ilahlara red,Allah´ın ilahlığına evet".

İlah kavramına sık sık dikkat çekerek, benliklere yerleştirmek istiyordu. Çünkü Kimlik gerekiyordu öğrenciye,kişilik gerekiyordu! Bulanıklığa yer yoktu,netlik safi´lik önemliydi. Bunun için önce ilah´ın ne olduğunu öğretiyordu talebelerine!. İlah;
     
- En çok sevdiğindir
     -En çok korktuğundur
    - İnsanları idare etmek için kanun koyandır
    -İlah egemenliktir,muvahhid ise egemenliği kayıtsız ve şartsız Allah´a has kılandır.
   

 
Kur´an´dan mezun olmak;

 
Önce "La" demektir her çağın ve bu çağın putlarına. Kur´an´dan mezun olmak,  küfrü, renkli kıyafetleri içinde bile tanımaktır  her çeşidiyle!.Şirkten uzak kalmaktır  her yönüyle!.
Hakimiyeti Allah´a has kılmaktır  tümüyle!. Tek dişi kalmış canavarın dişlisine kıyam etmektir, takılmamaktır  modern putun görünen yüzüne.


Kur´an´dan mezun olmak!


Yalpalamadan dik durmaktır çağın modern putlarına.
Erdemi yüklenmektir, O´nun ahlakıyla ahlaklanmaktır!. Fazilet ile dolmaktır. Meydan okumaktır çağın kokuşmuşluğuna İbrahim´ce... Yusuf´ca direnmektir tüm tekliflere!. El uzatmamaktır kendinin olmayan hiçbir şeye,  karnına taş bağlasa da açlıktan,faiz bulaştırmamaktır kazancına, aldatmamaktır kimseyi   ve her şeyden evvel kendini!


Kur´an´dan mezun olmak!
Secdelerin hakkını vererek yükselmektir miraca!. Ve bir muştu  olmaktır, Umut olmaktır  yer yüzünün mazlumlarına! yağmur olup yağmaktır çoraklaşmış gönüllere.
Vahye susamışlara Hacer´ce cehd etmektir, zem zem olmaktır,zem zem bulmaktır İsmail´lere!.


Kur´an´dan mezun olmak
;
Kıyam etmektir,kalkmaktır ayağa,cihad yükünü omuzlamaktır her yönüyle.Nefes kesen hayat   koşusunu tamam etmektir yiğitçe,mertçe!. Ve koşu yorgunluğunu şehadet şerbeti ile gidermektir kana kana!

Kur´an´dan mezun olmak
Bela olmaktır zülmün,küfrün,şirkin başına..Direnmektir İbrahim´ce çağın nemrutlarına!..
Savaşmak,çarpışmak ölümüne. Şehadet diplomasını alarak eline, diploma töreni şehadet günü, yürümektir  en büyük dosta, mezuniyet gecesinde!..

Kur´an´dan Mezun olmak!
 Talut´ca içmektir nefsin ırmağından! Binmektir Nuh´ ile kurtuluş gemisine!.Aldanmamaktır Dünyanın sahtekar ne Karun ve ne de samirisine!
 

Kur´an´dan mezun olmak!
  Nefsin Tih çölünde kavrulmamaktır, beni Yahudice!. Varmaktır şehrin kapılarına Musa´ca.Sen savaş diyerek sorumluluktan kaçmadan, Fatih olmaktır  arzı Dünya´ya. Önce yürekleri feth etmektir ustaca. Dikmektir tevhid bayrağını yüreklerin gönlerine, sonra hakkın hakimiyeti için çarpışmaktır yiğitçe, Musab´ca, zenginliğin fakir çocuğu gibi. Dücane´ce  zor zamanların yiğit savaşçısı gibi. Nasibe´ce, sevda uğruna,evlattan,eşden,yardan ve serden geçen gerçek sevdalı gibi. Sümeyye´ce çağın ebu cehillerinin düzenlerine meydan okuyan,eğilmeyen islam´ın ilk şehid gelini gibi!.

 
Ve sonuç olarak;

Her okulun mezuniyet günü vardır,Kur´an talebesinin mezuniyet günü ise, şehadet diplomasıyla, sevdaya yelken açmaktır,kavuşmaktır, O´nsuzluğa gözünü açtığı baş öğretmene!. O´nsuzluğa savrulmuş yılların engelinden kurtulmak kavuşmaktır sevgiliye,en sevgiliye.Ve kutlamaktır mezuniyetini cennet hurileriyle. Yani Ölümsüzlüğe, ölüm ile yelken açmaktır ... Ve selam olsun Kur´an talebelerine, Selam olsun ölümsüzlüğe yelken açanlara..

 

Yorum Yap

  • Henüz Yorum Yok !