. Kulluk sınavından başarıyla çıkmanın yolunu kitaplarıyla bildiren Allah (cc),  bir de  kulluk yürüyüşünün önder ve öncüleri olarak peygamberler  görevlendirmiştir. Hayatın adı "İmtihan", mücadelenin adı ise tevhid ve şirk, hak ve batıl mücadelesidir. İstisnasız her insan bu imtihan sürecinden geçer. Ve bu imtihan süreci, sadece iman edene kadar değil, ömrün son demine kadardır.

"O hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstündür, bağışlayandır. ''(Mülk-2).

 İmtihan kelimesi Kur'an da "Belâ" olarak ifadelendirilmiştir. Belâ’nın sözlük anlamı, denemek, yapmak, bitkin hale getirmek demektir. Ayrıca imtihan için başa gelen musibete de belâ denir.Tevhid ve şirk, hak ve batıl mücadelesi insanlık tarihi kadar kadim bir mücadeledir. Tevhid saflarında yerini alan mümin kadın ve erkekler için dünyada her şey bir imtihan sebebidir. Sağlık ve hastalık. zenginlik ve fakirlik, gençlik ve ihtiyarlık, nimetler ve mahrumiyetler. "Her nefis mutlaka ölümü tadacak­tır. Biz sizi hayır ve şerle imtihan ede­riz. Sonunda yine bize döndürüleceksi­niz". (Enbiya:35).  "Biz sizi hayırla" nimetlerle "ve şerle" belâlarla, yahut zenginlik-fakirlik, hastalık-sağlık, düşüklük-yükseklik gibi hoşa giden ve gitmeyen şeylerle "imti­han ederiz" sizi deneriz.

Elbette ki her kulun sınavı farklı olduğu gibi kadın ve erkeklerin sınavı da farklılık arz eder. Ama neticede her kul imtihan sürecinden geçer. Bu imtihanlar pek çok biçimde görünse de, hepsinin maksadı aynıdır: İmtihan insanı Allah'a yaklaştırıyor mu, yoksa O'ndan uzaklaştırıyor mu, bunu görmek. Kadın olarak bizler de, kulluk  sınavının  öğrencileriyiz. Hayatı, sıkıntıları, olayları, dertleri  yaşarken imtihan şuuru  ve  kazanma gayretiyle,  hayatı göğüslemek inancımızın gereğidir. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde imtihanlara karşı uyarılırız.

MESEL  MAL VE ÇOCUKLAR,

''Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihandır. Allah'a gelince büyük mükâfat onun katındadır."(Enfal-28).  Mal ve evlât sevgisinin insanı cezbeden bir yanı vardır. Samimi bir mümin onunla imtihan olunur. Eğer mal helâl yoldan kazanılır, hayır yollarına harcanırsa, sahibi günahtan ve azgınlıktan kurtulur. Mal sahibi olmak mümine zarar vermez, yeter ki mal insanın sahibi olmasın. Mümin bir hanım eşine, rızkını helâl yoldan kazanması konusunda yardımcı olmalıdır. Kapitalist anlayışın hakim olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Hesap günü şuuruyla imtihanı unutmayan  mümin bir hanımı, mal sevgisi esir alamaz. Mal kapsamında verilen imkânlar, malı Allah'ın razı olduğu yere razı olduğu kadar harcama konusunda bir imtihan vesilesi olduğu gibi, imkânsızlıklar da sabrın denenmesi adına bir imtihan vesilesidir. Dünyaya sahip olmak insana zarar vermez, yeter ki dünya  insana sahip olmasın. Şuurlu bir mümin vahyin çerçevesinden dünyayı okumalıdır.

MESELÂ YOKLUK BİR İMTİHANDIR,

"Andolsun sizi biraz korku, açlık, mallardan, canlardan ve mahsullerden eksiklikle imtihan edeceğiz. Sabreden­leri müjdele!
"(Bakara:155)

YİNE  "EVLÂT"  BİR İMTİHANDIR,

Çocuklar imtihan vesilesi olarak verilmiş nimetlerden biridir. Onları Allah yolunda yetiştirmek ve dava eri kılmak için ebeveyn çocuğuna,  dinî ve ahlâkî terbiye verirse, helâ­linden yedirirse, kıyamet gününde hesaptan kurtulur.

VE YİNE TEVHİD DAVASI BİZİM İMTİHAN VESİLELERİMİZDEN BİRİDİR, ,

“Andolsun ki içinizden cihad edenlerle sabredenleri belirleyinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz.” (Muhammed, 47/31). Hiç bir kul yoktur ki, iman ettikten sonra imanın imtihanından geçmesin. Andolsun, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah’a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki, bunlar (yapmaya değer) azmi gerektiren işlerdendir. ( "Âl-i İmran, 186".)

 İman ettikten sonra sahip çıkılıp çıkılmayacağı, fedakârlık yapılıp yapılmayacağı, tevhid  yeryüzüne hakim olsun diye çalışıp çalışılmayacağı konusunda imtihandan geçilir. Bir çok kere bu yolda sıkıntılarla yüz yüze kalınır, sabır ve sebat  imtihanından geçilir. Bir çok kez zaferler tattırılır şükür imtihanından geçilir. İmtihan, iman edenlerle inkâr edenlerin ayrışması içindir. "Kim bu yolu iyice tanıdıktan sonra, peygambere zıt düşer de müminlerin yolundan başka bir yola koyulursa, kendisini koyulduğu yolla baş başa bırakır, sonra da cehenneme atarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir" (Nisa:115).

İmtihan, cihad edenlerle etmeyenlerin ayrışması içindir. "Yoksa siz, Allah içinizdeki cihad edenleri ayırd etmeden ve sabırlıları belirlemeden Cennete girebileceğinizi mi sandınız? "(Al-i imran:142).

Ya peki  bir kadın için cihad nedir?.Sınırları nelerdir?.Hangi alanlarda mücadelesini sürdürmelidir?.

A). İman eden kadın ve iman eden erkek,  Allah'ın dini için çalışmakla mükelleftirler.Tebliğ çalışmasında bulunmak farzlardan bir farzdır.

B). Emri bil maruf ve nehyi anıl münker ekibi oluşturup, emri bil maruf hareketi içinde yer almak.

C). Hem cinslerimizin ve çocuklarımızın eğitimi için, özgün müfredatlar oluşturup  neslin terbiyesinde aktif rol almak. Mümin bir kadının yapması gereken, anın vacibi durumundadır.

Haftada bir kez yapılan dersler, devasa derdimize derman olmayacak belli. Bakın Rabbimiz ne buyuruyor. Ayete bakarak, artık evcilik oynamaktan vazgeçip daha organize ve ekip ruhuyla birliktelikler oluşturup, davamızın menfaatini, her türlü menfaatin önünde tutarak çalışmalıyız.

"De ki: "Eğer babalarınız, oğulları­nız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, elinize geçirdiğiniz mallar, düşmesin­den korktuğunuz bir ticaret ve hoşu­nuza gitmekte olan meskenler, size Al­lah'tan, Rasûlünden ve O'nun yolunda­ki bir cihaddan daha sevgili ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye­ durun. Allah fâsıklar güruhunu hida­yete erdirmez".(Tevbe:24).
İMTİHAN SADIKLAR İLE YALANCILARIN AYRIŞMASI İÇİN,

" Yoksa, insanlar; inandık demeleriyle bırakılıvereceklerini ve kendilerinin denenmeyeceklerini mi sandılar. Andolsun ki; Biz, onlardan öncekileri de denedik. Allah; elbette doğruları bilir ve elbette yalancıları da bilir.."(
Ankebut:2-3)
İMTİHAN EĞRİLERLE DOĞRULARIN AYRIŞMASI İÇİNDİR,
İMTİHAN SAMİMİ OLANLAR İLE MÜNÂFIKLARIN AYRIŞMASI İÇİNDİR,
VE İMTİHAN, SABREDENLERLE İSYAN EDENLERİN AYRIŞMASI İÇİNDİR VE GEREKLİDİR.
"Mallarınız ve canlarınız hususunda deneneceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden çok incitici (sözler) duyacaksınız. Ama sabreder korunursanız, işte bunlar yapmaya değer işlerdendir
. "(3/186)
NETİCE OLARAK;
Nice yıllar var ki, beşer ideolojilerin hakimiyeti altında neslimiz ve malımız heder olmaktadır. Tevhid davasının müntesipleri olarak, savunduğumuz davayı  çağlara taşırken maddiyata ihtiyacımızın olduğu  bir gerçektir. Bu nedenle, bilinçli müminlerin boşa harcayacakları tek kuruşları dahi yoktur. Kapital  anlayışın bizleri sömürmesine izin vermemeli, vitrinlerin, reklâmların bizleri esir almasına karşı, bilincimizi diri tutmalıyız. Sözün özü,  hayatı vayhin penceresinden okuyarak yaşamak, meseleleri sünnet örnekliğinde hayata taşımak, imtihanı kazanmak için kaçınılmazdır vesselam...

 

Yorum Yap

  • Henüz Yorum Yok !