Kur'an'ın kendisinde indiği aya ulaştıran Allah'a hamd olsun. Şüphesiz ki tüm ayları yaratan Allah'tır. Ne ki bazı yaratıklarını özellikli kılan nedenler vardır. Mesela Ramazan ayını diğer aylardan ayrıcalıklı kılan en önemli husus Kur'an'ın bu ayda inmiş olmasıdır.Peki niçin indi?. Kendisine akıl gibi  büyük bir nimet verilen insandan akletmesini,düşünmesini ,aklını kullanmasını isteyen Allah (cc) "Hiç düşünmezler mi? "  buyurarak aklın harekete geçmesini ister. Ve aklını doğrudan,haktan yana kullananlar içinde "Ulul elbab" ifadesini kullanarak  taltif eder.Şimdi yine bir ramazan ayındayız.Hayatı,dünyayı,ahireti yeniden gözden geçirmenin zamanı. Kur'an'ın niçin indirildiğini ve Kur'an'a karşı tavrımızı,yaklaşımımızı gözden geçirmek için sunulmuş yeni bir fırsattır ramazan. Kur'an bizden nasıl bir duruş istiyor biz nasıl bir duruş sergiliyoruz?. Kur'an bizden nasıl bir ibadet istiyor bizim ibadetlerimiz nasıl?. Kur'an bizden nasıl bir ahlak istiyor biz nasıl bir ahlakın sahibiyiz?. Kur'an'a göre siyaset nasıl, ben nasıl bir siyasi algıya sahibim?. Kur'an'ın ön gördüğü ticaret kuralları,hukuk sistemi nasıl benim  düşünce dünyamda ki nasıl? Şimdi düşünmenin tefekkür etmenin  tam zamanı.Kur'an uyarıyor "Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi?"(Muhammed suresi.24).Bu soru kınama maksatlı sorulmuştur.O halde  ramazan bunun için bir fırsat bilinmeli rahmet ayının rahmetinden istifade edilmelidir. Kur'an'ı düşünmek, hükümleri­ni, maksat ve hedeflerini öğrenmek ve İslâm'dan yüz çevirenlere yönelik olarak Allah'ın hazırladığı cezayı bilmek için onu anlamaya çalışmak gere­kir. Eğer bunu yapmazlarsa Allah onların kalplerini küfür ve inat kilitleriyle kilitler de artık düşünme kabiliyetlerini kaybederler.

Şimdi Kur'an'ı okumanın ve anlamak için üzerinde kafa yormanın tam sırası. Sahte ilahlar tanınmak isteniyorsa.Neyin hak neyin batıl olduğu gerçekten bilinmek isteniyorsa.Yanlışın ve doğrunun tespiti yapılmak isteniyorsa.Allah'ın rızasına gerçekten ama gerçekten erişilmek isteniyorsa Kur'an okunmalıdır!.Ahiretteki kurtuluşun tek yolu Kur'an'ı okumak anlamak ve yaşamaktır.Kur'an ile irtibatın zayıf olması hiç şüphesiz büyük bir hüsrana sebep olacaktır.

Kur'an her hangi bir kitap değildir bu nedenle her hangi bir kitap gibi okunamaz.O halde Kur'an' nasıl okumalıyız cevabını yine Kur'an dan arayalım.

1:Kur'an hissiyatla okunmalıdır.Kur'an akla ve kalbe hitap ettiği için okunduğunda aklı,kalbi,gözleri,derileri harekete geçirir.

“Rablerinden korkanların bu Kitaptan tüyleri ürperir. Sonra hem derileri ve hem de kalpleri Allah’ın zikrine yumuşar ve yatışır.” (39/Zümer, 23)

“.Ağlayarak yüzüstü kapanırlar. Kur’an onların huşuunu artırır.” (17/İsrâ, 109).

"Müminler ancak, Allah anıldığı za­man kalbleri titreyenlerdir. Karşıla­rında ayetleri okununca, onların ima­nını artırır. Onlar ancak Rablerine da­yanır, güvenirler"(enfal:2). Şimdi düşünmek vaktidir.Kur'an okunduğunda gözler doluyor,kalpler titriyor,deriler ürperiyor,huşular artıyor mu?. Öyleyse Kur'an okunuyor demektir.

2:Kur'an düşünülerek,aklederek okunmalıdır

İnsanı diğer yaratıklardan ayıran en önemli faktör akıldır. Ve Kur'an akıl sahiplerini muhatap alır.Akıl bir cevherdir kullanılmayınca sahibi için bir anlam ifade etmez. "Şayet düşünürseniz, işte size ayetlerimizi açıkladık"(Al-i imran:118).

"Biz insanlara bu misalleri veriy­oruz. Bunları ancak ilim sahipleri akledebilirler ".(Ankebut:43). "Allah rezil rüsvalığı aklını kullanma­yanlara verir."(Yunus:100).

Aklı kullanmaya çağrı Kur'an'da sık karşılaştığımız bir çağrıdır.Akıllı olmak "Akılcı" (rasyonalist) olmak değildir. Hakikati kavramaya yönelik aklın kullanılması kastedilmektedir, değilse ayetleri  "Bence"lerle yorumlamak aklı kullanmak değildir.Dini olduğu hal üzere anlamaya çalışmak ile dini hevaya göre yorumlamak arasındaki fark açıktır.

3:Kur'an tertil üzere tilavet edilmelidir.

"Kur'an'ı da tane tane (Tertila)anlaşılır surette oku".(Müzemmil:4)

Alimler arasında Kur'an'ı ağır ağır, harfleri açık seçik ve mahreçlerinden güzel bir şe­kilde çıkartıp anlamları üzerinde de düşünerek durakları açıkça belirterek Kur'an'ın okunacağında görüş ayrılığı yoktur.Kur'an anlaşılsın diye indirilmiştir okumanın hakkı verilmezse anlaşılması  mümkün olmayacaktır. "Biz o Kur'ân'ı insanlara ağır ağır okuman için bölüm bölüm ayırdık ve onu kısım kısım indirdik".(İsra:106).Şimdi düşünelim ramazan boyunca hatim saatlerimizi bir düşünelim!.Zihnin yarısı evde kalan işlerle meşgulken ve hızla ağızdan dökülen harfler ve mahreçlerin  hakkı verilmeden okunan Kur'an tertil üzere okunmuş olur mu?.Ne diyor kime diyor diye kafa yorulmamış bir ayetin günümüzü belirlemesi mümkün müdür?.Sahi Kur'an ne diyor?. Ve sahi Kur'an kime diyor?.

4:Kur'an anlamak için okunmalıdır!.

Rabbiyle konuşmak isteyen Kur'an okusun diye buyrulmuştu.Allah'ın kullarına mesajıdır Kur'an. En basit bir örnekle cep telefonuna düşen mesajı okurken terennüm edip geçmiyorsunuz değil mi?. Kimden gelmiş ne diyor diye mesajı okuyup ona göre cevaba hazırlanıyorsunuz!.Şimdi düşünelim Kur'an Allah'ın mesajı, kimden geldiği belli olan bu mesaj "Ne diyor" diye okunmadıkça gereken değer verilmiş olur mu?. "Onlar hâlâ Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa onlara geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi?"(Muminun:68). "O, selim akıl sahipleri yol gös­terici bir öğüttür."(Mumin:54).Şimdiki okumalar(!) sayılara mahkum edilmekte. Bilmem kimin ruhuna kaç hatim indirmenin vicdan rahatlığı(!) şeytanın kandırmacasın dan başka nedir ki!.Şimdi düşünelim Allah nasıl oku diye buyuruyor, biz nasıl okuyoruz?!.Kur2an okumalarımız Peygamberin, ashabın okumasına benziyor mu?.Benzemiyorsa biz kur2an okumuş oluyor muyuz?

 

5:Kur'an uygulanması için okunmalıdır.

Kuldan istenen istikamet üzere olmasıdır. "Emrolunduğun gibi dos doğru ol sana inananlarda emrolundukları gibi dos doğru olsunlar" (hud suresi:112). Dos doğru olmak ancak Kur'an'ın emir ve yasaklarını titiz bir şekilde hayata taşımakla mümkündür.Başka doğru yoktur çünkü. Şimdi düşünelim istikamet üzere olmak için Allah ın ipine sıkı sıkı sarılmak gerekir yaşadığımız hayatta  Allah'ın ipine tutunma durumumuz nedir?.Öncelikle dos doğru bir inanç,sonra dos doğru  ibadetler,dos doğru bir ahlak,dos doğru bir muamelenin olması için Kur'an uygulanmak için okunmalıdır. "Peygamber, Rabbi'nden kendisine indirilene iman etmiştir, mü’minler de! Hepsi de, Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etmiş ve: -Allah’ın peygamberlerinden hiç birini (diğerinden) ayırmayız. İşittik ve itaat ettik, Rabbimiz, bağışlamanı dileriz, dönüş sanadır.” demişlerdir"(BAKARA:285).Şimdi düşünmek vaktidir Kur'an niçindir?!.
cevabını yine Kur'an versin?.

Kur'an anlamak içindir;

"Senden önce de, ülkelerin içinden yalnızca kendilerine vahyettiğimiz adamlar gönderdik. Yeryüzünde gezmiyorlar mı ki, kendilerinden önce geçenlerin sonlarının nasıl olduğuna baksınlar? Ahiret yurdu takva sahipleri için hayırlıdır. Aklınızı kullanmıyor musunuz?"(Yufus.109). "Andolsun ki Kur’an’ı da öğüt olması için kolaylaştırdık, öğüt alan var mı?"(Kamer:17).

Kur'an yaşanmak içindir;" Aralarında hüküm verilmek üzere Allah’a ve peygamberine çağrılan müminlerin sözü sadece “işittik ve itaat ettik”dir. İşte kurtuluşa erenler bunlardır."(Nur:51).

"Biz, kitabı ancak hakkında ihtilaf ettikleri şeyleri onlara açıklaman için, yol gösterici ve iman eden bir halka rahmet olarak sana indirdik".(Nahl:64).Şimdi Kur'an'ın indiği aydayız ve şimdi düşünmek vaktidir.Kur'an'ın iniş gayesi ile ben aynı noktada mıyım?:

Yorum Yap

  • Henüz Yorum Yok !