Bölüm III

EŞCİNSEL EĞİLİMİN GENETİK TEMELİ VAR MIDIR?

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh,

Bu bölümde “Eşcinselliğin genetik bir nedeni vardır.” varsayımının manasını irdeleyeceğiz. 

‘Eşcinselliğin genetik bir nedeni vardır’ cümlesi tam olarak ne anlama gelmektedir? İnsanda tanımlanmış yeni bir cinsiyet türüne mi işaret etmektedir yahut bir eşcinseli refleks mekanizması gibi isteğinin dışında bu eyleme iten bir faktörü mü ifade etmektedir? 

Bilakis bu varsayımın taşıdığı mesaj daha farklıdır. 

Bu iddia genlerin eşcinselin kendi cinsine meyletmesini normal bir fizyolojik süreç kıldığına dair bir varsanı meydana getiriyor.

“Eşcinsellik genetiğe bağlıdır.” söylemi aslında, eşcinsel bireyin genlerinin, onu bu sapkın yönelimine boyun eğdirdiğini hissettirmeye çalışıyor ve eşcinsel bireylerin iradeleri dışında gelişen bir durumun mazurları oldukları, bu sebeple kınanmayı hak etmedikleri mesajını taşıyor.

Böyle bir genin olduğunu varsaysak dahi, bir insanın kötü bir eğiliminin olması onun bu duyguya göre hareket etmesini haklı çıkarır mı? Cinayet işleyen bir kişinin saldırgan ve öfkeli olması, onun bu suçtan muaf tutulmasını hatta şiddete eğilimi olduğu için hakkının savunulmasını mı gerektirir?

Burada şu noktanın üzerinde durmamız gerekir, insanlığın bir davranışı iyi yahut kötü olarak tanımlamasının dayanağı nedir? 

50 yıl önce Avrupa halklarınca çirkin görülen cinsel sapkınlıkların bugün, savunulması ve karşıtlarıyla mücadele edilmesi gereken kutsal bir hakka dönüşmesinin sebebi nedir? 

Peki önümüzdeki 50 yılda, kadınlara tecavüz eden erkeklerin suçsuz olduğu, testesteron hormonunun onları bu işe sevk ettiği, dolayısıyla bu fiillerinden dolayı kınanmamaları gerektiği fikri toplumun bir kısmınca kabul görse, bu davranış artık kötü olmaktan çıkacak mıdır? 

Bu soruların izahatına inşallah son bölümde değineceğiz.

“Eşcinselliğin genetik nedeni var mıdır?” sorusunun batı kaynaklarının mevcut kararlarındaki karşılığına gelirsek, Amerika’nın en ünlü sağlık kuruluşlarından biri olan, eşcinsel haklarının sadık savunucusu Amerikan Psikoloji Derneği, temmuz 2017 itibariyle eşcinselliğin genetik bir temeli olmadığı sonucuna varmıştır. (1)

Cinsel davranış üzerine yayınlanan pek çok kitap, araştırmaları “bir sonuca ulaşmadı” şeklinde tanımlayarak, hiçbir genin eşcinsellikle ilişkili olduğunun tespit edilemediğini belirtmektedir.(2)

Bu alandaki Dr. Neil Whitehead’ın “My genes made me do it! A scientific look at sexual orientation” başlıklı kitabı eşcinselliğin genetikle olan ilişkisini mantıksal kökene dair bir teoriyle çürütmüştür. Bu alanda siyam ikizlerine dair araştırmaları da ele alarak, bu örnek üzerinden de eşcinselliğin genetikle bir bağı olmadığını ortaya koymuştur. Ki siyam ikizleri olarak adlandırılan yapışık ikizler, tek yumurta ikizleridir ve genetik yapıları neredeyse tümüyle aynıdır.

“Eşcinsellik geni” iddiasının temellerinden biri 1993 yılında Science dergisinde yayınlanan Xq28 gen indeksi ile eşcinsellik arasında olası bir bağlantı olduğunu iddia eden Dean Hamer’a ait çalışmadır. Bilimsel bir araştırmanın kabul görebilmesi için tekrarlanabilir olması, aynı yöntemle çalışmayı tekrarlayan kişilerin aynı sonuçlara ulaşabilmesi gerekir. 

Ancak bu çalışmayı tekrarlayan birçok araştırmacı benzer sonuçlar elde edemedi. 

Dr. George Rice ve arkadaşlarının yine Science dergisinde yayınlanan araştırmasında şu sonuçlar açıklanmıştır, “Sonuçlarımızın neden Hamer’ın orijinal çalışma sonuçlarından tamamen farklı olduğu açık değil, çalışmamız Hamer’ınkinden daha büyük olduğu için, o çalışmada etki sahası açıklanan genin büyüklüğünü tespit etmek için bizim de yeterli kapasiteye sahip olduğumuz kesindi. Ancak verilerimiz Xq28 gen indeksinde bulunan ve cinsel yönelim üzerinde önemli bir etkisi olan herhangi bir genin varlığını doğrulamıyor.” (3)

Saygın bilim dergilerinden Nature dergisinde yayınlanan “Personal genomes: The case of the missing heritability” adlı araştırma şu gerçekleri ortaya koymuştur: Basit fiziksel özellikler dahi belirli bir gen yahut gen kümesinde çok daha karmaşık bir kontrol mekanizmasına sahiptirler. Fiziksel özelliklerden daha karmaşık ve birden fazla etkeni barındıran “davranış”ın kontrol mekanizması çok daha geniş ve karmaşık olacaktır.(4) Böylece Hamer’ın iddiası tekzip edilmiştir.

Bu küçük çaplı tartışmanın sonucunda, eşcinsellik mefhumunun bireyleri bozuk cinsel dürtülere mahkum eden genlerle ilgisi olmadığı ve bu iddiayı delil getirerek davranışlarının sorumluluğundan kaçamayacakları açıklanmış oldu. 

Bir sonraki bölümde inşaallah eşcinsel yönelimin ortaya çıkış sebeplerini sorgulayacağız ve meseleyi psikiyatrik yönden inceleyeceğiz.(5)

 

1. https://www.apa.org/topics/lgbt/orientation

2. Exploring the Dimensions of Human Sexuality, Greenberg S. Jerrold

3. https://science.sciencemag.org/content/284/5414/665

4. https://www.nature.com/articles/456018a

5. Bu yazıda Dr. İyad Kunaybi’nin مثالاً الجنسي الشذوذ - العلم  تزييف:١١ اليقين  رحلة (İmanın hakikatine yolculuk-11.bölüm) adlı dersinden yararlanılmıştır.

Yorum Yap

  • Ebrar KULAÇ 03-06-2020 20:53

    Vealeyküm selam verahmetullahi veberakatuhu kıymetli kardeşim , makaledeki her bi kelimeyi özenle seçmen ve kaynaklarını belirtmenden çok hoşnut olduğumu bildirmek istedim diğer makaleni sabırsızlıkla bekliyoruz...