1- DİN NASİHATTIR

 

Ebu Rukayye Temim b. Evs ed-Dari (radıyallahu anh)’dan; Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

‘’Din nasihattir.’’ ‘Kime?’ diye sorduk.

‘’Allah’a, Kitabına, Rasulune, Müslümanların yöneticilerine ve onların hepsine!’’ diye buyurdu. (1).(2)

‘Nasihat etmek’, halis olmak, samimi olmak anlamında kullanılır. ‘Nasihat’ dikmek anlamında da kullanılır. El-Hattabi şöyle der: Araplar, böylelikle nasihatte bulunan kişinin davranışını, nasihat ettiği kimsenin iyiliğini istemesi bakımından, dikiş ile elbisede bulunan gedikleri kapatmaya benzetmiş olurlar.(3)

Allah’ın kullarına dünya ve ahiretlerinde fayda verecek şeylere yöneltmek suretiyle nasihat etmek, Rasullerin adımlarını takip etmektir. Bu azim ve üstün bir görevdir. Ve değeri miktarınca, basiretle ve usulü üzere hareket etmeyi gerektirir.

Davetçilerin ve nasihate talip olmuş Müslümanların görevi çok önemli ve çok hassastır. Zira onlar Allah’ın dini adına konuşmakta ve muhataplarıyla ‘İslam’ arasında ya bir köprü ya da bir duvar olmaktalar.

İslam bugün ilkelerini, dininin öğrettiği üstün hikmetlerle sunan davetçilere muhtaçtır. Güzel üslup ise Müslümanı sevimli kılan, ahlakını güzelleştiren ve kalpleri yumuşatan en güzel hasletlerdendir.

Nefis ona iyilik yapana yaklaşır. Katı, kaba ve sert olansa her daim kerih görülmüştür.

Allah’ın (azze ve celle) Musa ve Harun’a (aleyhimusselam) yeryüzünün mütekebbir tağutu Firavun’a karşı dahi yumuşaklık ve güzel üslubu tavsiye ettiğini görürsün. Bu halde müslüman kardeşine karşı göstermen gereken nezaketi sen hesap et.

Bu Aziz dine dilimizle destek olmak isterken, köstek olmamak; yakınlaştırmak isterken uzaklaştırmamak ve bu çağı İslam ahlakının eşsiz güzelliğiyle buluşturmak için ‘basiretle’ bir metod üzere hareket etmemiz gerekir.

De ki: 'Bu, benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah'a davet ederim; ben ve bana uyanlar da.

Ve Allah'ı tenzih ederim, ben müşriklerden değilim.'

Yusuf Suresi, 108. Ayet

Peki kime, ne amaçla ve hangi usul ile nasihat etmemiz gerekir?

 

Bir sonraki bölümde devam edeceğiz...

 

1 Muslim Şerhi 1/237

2 Bu hadisin şerhine ulaşmak için bkz. Sultan el-Misbah, Nazım b. Muhammed, 40 Hadis Şerhi Ana Çizgileriyle İslam, Guraba yay. 2013

3 Muslim Şerhi, 1/238

 

 

Yorum Yap

  • Henüz Yorum Yok !