“Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiştir: 

Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkâr ederse, işte onlar fasıktır.”

Nur Suresi, 55. Ayet

Modern kırbaçlara dönmüş faizli çarklar, gasba dönüşen vergiler ve kaynak israfları altında inliyor bugün yığınlar.

Ayyuka çıkan hırsızlıklar, adam kayırmalar, koltuk kavgaları...

Dolara endeksli bakıyor kalabalık muhatabına, karşılık bulamayınca yan çiziyor kapitalist mahallenin koca koca adamları.

Yalan bir meziyet sanılıyor bugün; alay etmek eğlenmenin bir çeşidi... Ruhlar ve şahsiyetler ezilip gidiyor ağır yüklerin arasında.

Cirmi kadar yer yakıyor vatandaş, cirmi kadar cebe indiriyor, işinden kaytarıyor en kısa yolundan. 

Edep ve adap öğreten muhterem büyükler bir bir tükeniyor, cam ekranlar arkasından ahlak kotarıyor bugünün yorgun nesilleri.

Kendi kitaplarını kendileri yazıyor yeni yetmeler, ideolojilerden hükümler devşiriyorlar, at izini it izine karıştıran uzun ünvanlı ağa beyleri, paşa beyleri gibi.

Makamından saptıran aydınlar, tahtından tahakküm eden zorbalar, hakları yenen kardeşlerimiz ve biz.

İyi bak kardeşim.

İyi izle şeytanın tiyatrosunu, kaosun akıttığı kanları, yitip giden onuru.

Ve iyi anlat daha ölmediğini, ölmediğimizi.

İyi anlasınlar ölümün pahasını, zulme karşı Allah’ın adıyla savaşmanın kıvancını.

Kavgaysa kavga, dövüşse dövüş.

Doğru işitsinler dilinden, karanlığa ‘Nur’ kılınan hakikatin sesini. İslam’ın emin sıfatını okusunlar alnından. Dosdoğru bassın ayakların girdiğin ve çıktığın beldelere. Bakışların güven dağıtsın, sükunet bulsun elini değdiğin adaletle.

İyi tart kardeşim.

Sabırla taşı sırtındaki dağlara ağır yükü, yeşil kuşların kursaklarında kanatlanmak pahasına...

Yorum Yap

  • Sevde Güler 16-11-2020 12:48

    Yeni dünya düzeni, İslam nizamı olsun biiznillah. Yüreğine sağlık kardeşim.