Ramazan Teması

Ramazan Teması

Ramazan’da Kur’an’ın inzal buyrulmasının hikmeti burada aranmalı ve inanan insanlar bu ayı, zayıflayan ilişkisini yeniden tamir etme fırsatı bilmelidirler.

 
Zeynepder Covid-19 tedbirleri çerçevesinde faaliyetlerine evden devam ediyor. Zeynepder Medya İletişim Komisyonu'nun hazırlayıp sosyal medyada paylaştığı ve dernek panosuna astığı temalar bu kez ev odaklı olan çalışma kapsamında evdeki panomuza asıldı. Bu ayki tema konusu on bir ayın sultanı “Ramazan”. 
Ramazan bir rahmet ve bereket iklimi…
Ramazan bir arınma ve dirilme mevsimi…
Ramazan sadece sıyam/oruç ayı değil… Allah için aç kalmaya ilaveten; nefsi dizginlemek, şeytanı zincirlemek, yoksulu doyurmak, dua, niyaz ve ibadeti  çoğaltmak, tevbe ve istiğfar ederek günahlardan arınmak, sabrı yaşamak, kulluk zevkini tatmak…
“Kur’an ayı” olan Ramazan; aynı zamanda Kitabullah’ı anlayarak okuma, üzerinde tefekkür ve tezekkür etme, düşünce ve davranış kalıplarımızı vahiy ışığında ıslah etme, kısaca Kur’an’la kendimizi yenileme fırsatı.
Ramazan’da Kur’an’ın inzal buyrulmasının hikmeti burada aranmalı ve inanan insanlar bu ayı, zayıflayan ilişkisini yeniden tamir etme fırsatı bilmelidirler.
Kur’an, vahiyle ilişkisi zayıflayan, ilahi ilkeler ışığında düşünüp yaşamayı imhal eden insan ve toplumların zamanla kalplerinin kirlenip  paslanacağını, katılaşacağını beyan buyurur ve kalplerin dirilişinin de ancak Kitabullah’a dönüşle mümkün olacağını ihtar eder:
“Allah´tan gelen öğütlerin ve O´nun indirdiği gerçeğin etkisi ile müminlerin kalplerinin yumuşayacağı, ürpereceği gün halâ gelmedi mi? Müminler daha önce kendilerine kutsal kitap verilenler gibi olmasınlar. Uzun zaman geçince onların kalpleri katılaştı ve çoğu yoldan çıkmış kimseler oldu.
Biliniz ki, Allah, ölmüş toprağa hayat verir. Size ayetlerimizi açıkladık ki, üzerlerinde düşünesiniz.” (Hadid Suresi 16-17. Ayet)
Not: Tema hazırlanırken değerli yazarların kitaplarından alıntı yapılmıştır, istifade edebilmek duasıyla…
 
 

Yorum Yap

  • Henüz Yorum Yok !