BİR BABA OLARAK HZ. PEYGAMBER (A.S.V) EFENDİMİZ

(1/1)

Abbas:
-BİR BABA OLARAK HZ. PEYGAMBER (A.S.V) EFENDİMİZ -

 peygamber efendimiz aleyhisselatu vesselam şüphesiz babaların en mükemmelidir, en güzelidir.o(a.s.v) da bir insandı, bir beşerdi.ama büyük bir zatın ifadesi ile: o da taşlardan bir taş idi.ama taşların içerisinde bir yakut idi. peygamber efendmizin de sıcak bir yuvası, ailesi vardı.Çocuk ve torun sahibi idi.
 Hayatın her merhalesine ışık ve nur saçarak insanlığa ve toplumlara hayat ve mutluluk vesilesi için gönderilmiştir.ahzab süresinde şöyle buyrulmaktadır : " Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik.ALLAH'ın izniyle, bir davetçi ve nûr saçan bir kandil olarak (gönderdik)."
evet bu amaç ile gönderilen hz. muhammed aleyhisselatu vesselam efendimizin, elbetteki toplumun  en önemli halkası olan ve toplumun direği olan aile için mutluluk öğretileri ve kurtuluş reçeteleri olacaktır.

 bir Ailenin ıslahı toplumun ıslahıdır.bazı büyük zatlar şöyle demişlerdir:bir çocuğun evde terbiye edilmesi ,bir milletin terbiyesine denktir.işte bundan dolayı islam aileye ve onun en güzel meyvelerinden olan çocuklara çok büyük önem vermiştir.Hz. muhammed aleyhisselatu vesselam efendimiz de bir aile reisi olarak anne ve babalara çocuk eğitiminde çok büyük bir örnek teşkil etmektedir.inşALLAH peygamber efendimizin çocuklarına , torunlarına ve diğer çocuklara karşı davranışlarını maddeler halinde yazmaya çalışacağız .

1) peygamber efendimiz aleyhisselatu vesselam bir baba olarak çocuklarına bu dünyadan ziyade ahireti için faydalı olacak fedakarlıklar yapmıştır. ve çocuklarını cehennem ateşinden korumayan kimselerin , çocuklarını  güneşin sıcağından korumalarının fayda içermediğini efendimiz vurgulamıştır.çocuğunu etleri ve kemikleri eriten cehennem ateşine karşı korumayan ,kimsenin çocuğuna bu geçici dünyada mal bırakması ve ona bu dünyalıklar için  fedakarlıkta bulunması ne kadar mantıki olur.bu dünyadaki küçük sıkıntılara karşı çocuklar için canımızı vereceğiz.ama asıl büyük sıkıntı olan cehennem azabına karşı evlatlarımız için kılımızı kıpırdatmayacağız.büyük bir yanlışlık yapılmış olunur böyle yapılmakla.efendimiz aleyhisselatu vesselamın bir aile reisi olarak bu konuda ne kadar titiz davrandığını inşALLAH beraber göreceğiz.örneğin ;

birgün kızı hz. fatıma anamızın elinde bir zincir görüyor.hz fatıma anamız, bu zincirin hz Ali efendimizin bir hediyesi olduğunu söylüyor.efendimiz , çocuğunun bu tür şeyleri biriktirmesinden ziyade infak etmesine ve ahireti için daha çok çalışmasından yana olduğu için , o zincir için , ateşten bir zincir olarak bahsetmiştir.


Abbas:
2) Çocukların terbiye edilmesine önem vermiştir.ve şöyle buyurmuştur:

Bir baba oğluna iyi terbiyeden daha güzel bir şey vermez.  hz. Ali(r.a ) efendimiz de bir evladın baba üzerindeki en temel haklarından birisinin de terbiye edilmek olduğunu söylemiştir.

peygamber efendimiz aleyhisselatu vesselam , terbiye eğitiminde, davranışsal örnek oluşturmaya çok önem vermiştir.Güzel davranışları ile etrafındaki kimselere örnek olduğunu ve doğruyu gösterdiğini , efendimizin güzel hayatında müşahade etmekteyiz. model yolu ile eğitimin faydalı olduğuna eğitimci psikologlar da değinmektedir.hatta Bandura adındaki bir araştırmacının temelini attığı " Model yolu ile eğitim" adında kuramlar özel dersler ile eğitimcilere verilmektedir.

hz ali efendmiz; asıl ilmin bedende yaşanan ilim olduğunu vurgulamıştır.dilde kalan ilmin çok yetersiz olduğunu; bedende yaşanan ilmin, dilde kalan ilimden, karşı tarafta özellikle uyandırdığı etki yönünden üstün olduğuna değinmiştir. bedende hem yaşanan ilmin, hem söz , hem de model yolu ile karşı tarafta ciddi bir etki uyandırdığını ve karşı tarafı eğitmede ve yanlışlardan döndürmede çok büyük bir etkisinin olduğuna değindiğini hz. ali efendimiz ile ilgili gelen rivayetlerde görmekteyiz.ayeti celilede de şöyle buyrularak bir taraftan buna işaret etmektedir:

niiçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz.

yazılanlardan da anlaşıldığı gibi çocuk terbiye edilmeli.bu çocuğun anne ve baba üzerindeki hakkıdır.Terbiye etmede de en etkili yollardan biri de davranışlar ile karşı tarafa örnek olmaktır.Bir baba olarak peygamber efendimiz aleyhisselatu vesselamın hayatından örnek verecek olursak:

birgün peygamber efendimiz hz. fatıma anamızın evine uğramaktadır.içerde bulunduğu bir anda kızı hz fatıma anamıza : kızım ayaklarımı uzatabilir miyim? demiştir. hem fatma anamızın babası, kainatın serveri, çiçeği ve ALLAH ın habibi , elçisi olan bir peygamber kızından bu şekilde bir izin almaya çalışmaktadır....  bu davranışın hz fatıma anamızın üzerindeki etkisini bir hayal edelim ve etkisini düşünelim. babasından böyle bir davranışla etkilenen hz fatıma anamızın , başkalarına karşı davranışlarında ne kadar titiz davranabileceğini bir düşünelim....

işte efendimiz çocuklarını davranışları ile öyle eğitmiştir ki, çocukları ve torunları, kısacası ehlibeyti davranışlarının ve sünnetinin birer temsilcisi olmuştur.efendimizden sonra.hatta peygamber efendimiz aleyhisselatu vesselam vefatına yakın irade ettiği çoğu hutbelerinde, ümmetinin kendisinden sonra delalete düşmemesi için , ümmetine iki temel yol göstermiştir.bir kur'anın yolu, ikincisi de kur'anın yeryüzündeki temsili olan sünnetinin yoludur.başka hutbelerinde ise, davranışlarının , yani sünnetinin yerine ehlibeyt kavramını kullanmıştır.bu şu demektir.çocukları torunları, kısacası ehlibeyt peygamber efendmizin davranışları ile eğitilmiş ve davranışlarının, yani sünnettinin birrer ayinesi konumuna gelmişlerdir.efendimiz de buna işaret etmiştir.hatta :

ehlibeytim nuh(a.s) un gemisi gibidir, ona binen kurtuluşa erer demiştir. hüseyin bendendir ben hüseyindenim demiştir.Abbas:
3) Hz. muhammed aleyhisselatu vesselam efendimiz çocuklarla oyunlar oynardı.oyun her çocuğun fıtri ihtiyacıdır.her baba ve her müslüman bunun bilincinde olarak çocuğunun ihtiyacına cevap vermelidir.yanlız bu oyunlar çocuğun kişilik gelişimine ters olmamalıdır.bu oyun ihtiyacını gidermek adına çocukları bilgisayardaki zararlı bazı oyunlara yönlendirmek doğru olmaz hepimizin bildiği gibi.bilgisayardaki zararlı oyunlarla meşkul olan çocuklar büyüdüklerinde saldırgan davranışlarda bulunabilirler.ki haberlerde bu tür durumlara rastlamaktayız.yani kötü oyun çocuğu zararlı yapıyorsa.bizlerde daha tatlı ve güzel oyunlarla evlatlarımızın güzel bir kişiliğe sahip olmaları için çalışmalıyız...

 peygamber efendimizin hayatından örnek verecek olursak;

peygamber efendmiz aleyhisselatu vesselam hz hasan efendimizi omuzlarında taşıdığı bir sırada sahabiden biri:bindiğin binek ne güzel binektir. diyor.peygamber efendmiz de : ve sürücüsü ne güzel sürücüdür. buyuruyor(tirmizi)

bazen peygamber efendmiz hz. hasan efendimiz için , küçük adam derdi.bazen ağzına su alıp, sevdiği çocuğun yüzüne pürkürtürdü.

hatta sevdiği hz hasan efendimize doğru mübare dillerini çıkarırlardı. hz hasan efendimiz de çok sevinir neşe ile dolardı.

çocuklara kaba ve sert davranmak ve onların bu tür ihtiyaçlardan mahrum kalmaları büyüdüklerinde pısırıklaşmasına veya tam tersi saldırganlaşmasına sebep olmaktadır.hatta eğitimciler oyun yolu ile eğitim başlığı altında bazı yöntem ve sıtratejiler geliştirmişlerdir.oyun çocuğun girişimciliği için çok önemlidir.güzel oyunlar çocuğu sosyalleştirmenin yanında , özgüvenini arttırarak zor engeller karşısında başarısı elde etmesini sağlar.diğer taraftan da zaten neşe veriri.mutlu yaşayan çocuklar , etrafa mutluluk vesilesi olur.

4) Hz. muhammed aleyhisselatu vesselam efendimiz çocuklarla oyunlar oynardı.oyun her çocuğun fıtri ihtiyacıdır.her baba ve her müslüman bunun bilincinde olarak çocuğunun ihtiyacına cevap vermelidir.yanlız bu oyunlar çocuğun kişilik gelişimine ters olmamalıdır.bu oyun ihtiyacını gidermek adına çocukları bilgisayardaki zararlı bazı oyunlara yönlendirmek doğru olmaz hepimizin bildiği gibi.bilgisayardaki zararlı oyunlarla meşkul olan çocuklar büyüdüklerinde saldırgan davranışlarda bulunabilirler.ki haberlerde bu tür durumlara rastlamaktayız.yani kötü oyun çocuğu zararlı yapıyorsa.bizlerde daha tatlı ve güzel oyunlarla evlatlarımızın güzel bir kişiliğe sahip olmaları için çalışmalıyız...

 peygamber efendimizin hayatından örnek verecek olursak;

peygamber efendmiz aleyhisselatu vesselam hz hasan efendimizi omuzlarında taşıdığı bir sırada sahabiden biri:bindiğin binek ne güzel binektir. diyor.peygamber efendmiz de : ve sürücüsü ne güzel sürücüdür. buyuruyor(tirmizi)

bazen peygamber efendmiz hz. hasan efendimiz için , küçük adam derdi.bazen ağzına su alıp, sevdiği çocuğun yüzüne pürkürtürdü.

hatta sevdiği hz hasan efendimize doğru mübare dillerini çıkarırlardı. hz hasan efendimiz de çok sevinir neşe ile dolardı.

çocuklara kaba ve sert davranmak ve onların bu tür ihtiyaçlardan mahrum kalmaları büyüdüklerinde pısırıklaşmasına veya tam tersi saldırganlaşmasına sebep olmaktadır.hatta eğitimciler oyun yolu ile eğitim başlığı altında bazı yöntem ve sıtratejiler geliştirmişlerdir.oyun çocuğun girişimciliği için çok önemlidir.güzel oyunlar çocuğu sosyalleştirmenin yanında , özgüvenini arttırarak zor engeller karşısında başarısı elde etmesini sağlar.diğer taraftan da zaten neşe veriri.mutlu yaşayan çocuklar , etrafa mutluluk vesilesi olur.


Abbas:
) peygamber efendmiz aleyhisselatu vesselam , bir baba olarak çocuklarına dua eder ve beddua etmezdi.Anne ve babaların da çocuklarına dua etmesini ve beddua etmemesini tavsiye etmiştir.

çok yerde rastlamışısızdır:peygamber efendimiz , hz fatıma anamızla ilgili, torunları ile ilgili, ya rabbim ben onları seviyorum, senin de onları ve onları sevenleri sevmeni niyaz ediyorum şeklinde dualar etmiştir.özellikle peygamber efendimiz örnek bir baba olarak çocuklarına çok dua ederdi.

bazı hadislerde , peygamber efendimiz (a.s.v) babaların ve annelerin çocuklarına, mallarına ve canlarına beddua etmemelerini istemiştir.ve bu bedduaların kabul olabileceğini vurgulamıştır...

başka bir hadis i şerifte duası reddedilmeyen üç kimseden bahseder.bunlardan birinin duası da babanınkisidir.

başka bir hadisi şerifte peygamber efendimiz;ALLAH ın rızası anne ve babanın rızasıyladır...buyurmuştur....

Anne ve babalar itaatsizliğinden dolayı çocuklara beddua yerine , dua etmelidir inşALLAH.vicdan sahibi hiç bir anne ve baba zaten evladını ateşe sürüklemez inş.


5) peygamber efendimiz de bir beşerdi , konunun en başında vurguladığımız gibi, hüzünlenirdi, ağlardı, sevinirdi, gülerdi....her mutlu yuvada olduğu gibi efendimiizin de yuvasında sevinç olurdu. bazen de acı olurdu, göz yaşları sel olur akardı...AMA HİÇ BİR ZAMAN BU ACILARDAN DOLAYI HADDİ AŞMAZDI.AKSİNE SABREDERDİ, ÜZÜNTÜSÜNDE BİLE DENGE VARDI.ÖRNEĞİN;

bir kızının evladı ölmek üzereydi efendimiz ellerine aldı.yavrucak son nefesini veriyordu.peygamber efendimizin gözlerinden yaşlar sel olurdu.HZ. İBRAHİM efendimiz vefat ettiği zaman peygamber efendimizin gözlerinden yaşlar sel olmuştu.ve hz. ibrahim efendimize hitaben: ibrahim gidişinden dolayı , hüzünlüyüz." göz ağlar, kalp hüzünlenir, Ancak dil ALLAH ın hoşnut olmayacağı söz söylemez."

işte görüldüğü gibi peygamber efendimiz hüznünde acısında dahi seviyeli ve dengeli olmuştur.ALLAH ın razı olmayacağı söz söylememiştir.hatta acısı o kadar büyüktürki , kendisinde bulunan acı dağa yüklense dağ bu acıya dayanmaz şeklinde sözlerde nakledilmiştir.

6) bir baba olarak hz peygamber efendimiz çocukların eğitimine önem vermiştir.hatta belli bir yaştan sonra dini eğitim başta olmak üzere çocukları eğitmek gerektiğini vurgulamıştır.özellikle çocuklar konuşmaya başladıktan sonra, baba ve annelerin eğitimi üzere ya hiristiyan ya yahudi olurlar.hatta ;her çocuk islam fıtratı üzerine doğar sonradan anne ve babalarından dolayı dinleri şekillenir tarzında bir hadis vardır.


işte bundan dolayı çocuklar beş ve altı yaşına geldikleri zaman dini eğitim vermeye başlanmalıdır.efendimizin hadisinde; çocuklar yedi yaşına geldiğinde namaz kılmaları için uğraşılması gerektiği vurgulanmıştır.hatta bazı hadislerde bu öğretilerle beraber on yaşına geldiklerinde kız ve erkek çocukların yataklarının ayrılması gerektiği vurgulanmıştır.hatta bazı hadislerde 6 yaşından itibaren ayrılmalıdır.hatta başka hadislerde erkek çocukların dahi belli bir yaştan sonra yataklarının ayrılması gerektiği rivayet edilmiştir.


Abbas:
7) peygamber efendmiz aleyhisselatu vesselam bir baba olarak çocuklarına adil davranmıştır.ve aile reislerine de çocuklarına adil davranmalarını tavsiye etmiştir.geçenlerde imam nevevi'nin hadislerle dolu eserindeki hadislerde,

adamın biri bir evladına bir hediye alıyor.ve diğer çocuklarına almıyor.ve bu durum efendimize soruluyor.peygamber efendimiz aleyhisselatu vesselam da bu kimseye : ya diğer evlatlarına da aynı hediyeyi almalısın.ya da hiç birine vermemelisin şeklinde cevap vermiştir.  hadislerde bu konuya çokça rastlanır.


gerçekten de böyle bir davranış , çocuklar arasında nahoş davranışlara sebep olabilmektedir.islam bunların önüne set çekmektedir.hatta daha önce de yazmıştık.efendimiz bir gecede , bütün eşlerinin yanına da uğramaktaydı.yani hepsine adil davranıyordu.ayrım yapmıyordu.


8  )çocuklar bir imtihan vesilesidir.özellikle de kur'an ı kerim dikkatlerimizi bu konuya çekmektedir...ve çocuklardan dolayı , ahiret işlerini sekteye uğratmamız gerektiği vurgulanmaktadır.ayetlerde malın ve çocuğun fitne olduğu vurgulanmıştır.hatta bu dünyanın bir sürü olduğu başka bir ayeti celilede geçmektedir.....özellikle de "dünyanın süsü kelimesi dikkatimi çok çekmiştir".ayette şöyle geçmektedir:

Mal ve evlatlar dünya hayatının süsüdürler. Kalıcı iyilikler ise Rabb'in katında sevap kazandırma bakımından daha yararlı ve umut kaynağı olmaya daha lâyıktırlar.(kehf 46)

başka ayetlerde dünyanın kişiye imtihan gereği cazip , süsülü ve çekici kılındığı vurgulanmıştır.işte bu ayette de ALLAH bizleri uyarmakta  ve bu tür güzeliklere olan meylimizi dengede tutmamız gerektiğini , ALLAH ı zikretmekten alıkoymaması gerektiğini, ALLAH yolunda cihat etmekten alıkoymaması gerektiğini vurgulamaktadır.örneğin ayetlerde şöyle buyrulamkatadır:

Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi, ALLAH’ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.


"Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır; ALLAH katında ise büyük bir mükafat vardır. "

De ki: “Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticâret ve beğendiğiniz meskenler size ALLAH’tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise, artık ALLAH’ın emri gelinceye kadar bekleyin! ALLAH fasık topluluğu doğru yola erdirmez.”

ayetlerden de anlaşılacağı gibi evlat da birer imtihandır.evlat sevgisi veya onlar hakkında yaşadığımız korkular , ALLAH yolunda cihat etmekten bizi alıkoyabilir.evlada karşı aşırı sevgi , bizi dostlarımızı sormaktan da alıkoyabilir..vs...

bu konuda dikkat etmek gerekmektedir.Hz. muhammed aleyhisselatu vesselam efendimiz bu konuda bize en güzel örnektir.peygamber efendimiz değerli zamanını üç, hatta dört kısma ayırmıştır.ve bu kısımlardan birini de ailesi için ayırmıştır...hatta ibadete bağlılıktan dolayı, aileyi ihmal etmeyi ve onlara zaman ayırmamayı da eleştirmiştir güzel efendimiz.

9) Peygamber efendmiz bir baba olarak kız ve erkek çocuklarında ayrım yapmazdı.hepsine şefkat ve sevgi beslemiştir.toplumumuzda çoğu baba illem erkek çocuğu istemektedir.kız çocuğu olunca hoşnutsuz davranmaktadır.hz Ali(r.a) efendimiz de çocuğun fitne olduğunu, kız ve erkek çocuğu arasında ayrım yapılmaması gerektiğini vurgulamıştır.

"sizden biriniz "ALLAH ım fitneden sana sığınırım demesin." zira fitneye düçar olmamış kimse yoktur.o halde sığınanlar fitnenin saptırıcılığından ALLAH a sığınmalıdır.nitekim ALLAH u teala şöyle buyurur: bilinki mallarınız ve evlatlarınız ancak bir fitnedir.(enfal 28) bu ayetin manası da şudur: ALLAH u teala rızkına karşı çıkanlarla, kendi paylarına rızayet gösterenlerin açıkça ortaya çıkması için evlat ve mallarla insanları imtihan etmektedir.gerçi ALLAH onları kendilerinden daha iyi bilmektedir.Ama sevap ve cezayı gerektiren fiillerin (kendilerine ) aşikar olması için onları imtihan etmektedir.zira bazıları erkek çocukları sevmekte, kız çocuğundan ise nefret etmektedir.bazıları da malın çoğalmasını sevmekte ve ondan bir şeyin azalmasını sevmemektedir. (bu yazıyı kadri çeliğin çevirdiği ferec yayınlarının çıkardığı nehcül belağa eserinden yazdım.yayından yayına bazı değişiklikler olmaktadır.)


aynı zamanda peygamber efendimizin(a.s.v) hayatını okurken, özellikle kız ve erkek çocuğu konusunda dikkatimi çeken bir nokta olmuştur.şöyle ki:efendimizin geldiği çağda kız çocuğu horlandığı için , namusu başkaları tarafından kirletilir korkusu ile ve açlık korkusundan öldürülürdü.burda yine dikkatimi çeken bir nokta var, o ki açlıktan kız çocuğu öldrülüyor.erkek çocuğun midesi mide değil mi neden erkek çocuk da öldürülmemiştir? yani demem o dur ki kız ve erkek çocuğu arasında yine bir ayrım var burda. işte böyle vahşet dolu yaşantının olduğu bir zaman da efendimizin erkek çocukları yok.sağ kalanlar ve büyüyen yetişen, evlenen çocukları hep kızdır.erkek çocukları ise, küçükken vefat etmiştir.

işte bundan dolayı efendimiz horlanmıştı.ama efendimiz de zaten bu yanlışı düzletmek için gönderilmişti.yaşantısı ile örnek omak için gönderilmiştir.evet sadece kız çocukları kalmıştı hayatta , ve sanki şöyle deniyordu:bakın hz muhammed kainatın , iki cihanın efendisidir.bir peygamber olduğu halde, ALLAH ın sevgilisi , habibi olduğu halde tüm sağ kalan çocukları kızdır ve kendisi (efendimiz(a.s.v) ) bu kızlardan dolayı, sıkılmamaktadır.tam tersi büyük bir sevgi ile bu kızlarını severek , cahilane düşünceye sahip kimselere, kızlarını horlamaması gerektiği konusunda örnek olmuştur.bu putlaştırılmış fikre de böylece bir balta daha indirmiştir.

hatta efendimizi kınayan as bin vail şöyle demiştir:bırakın muhammedi zaten erkek evlatları ölmüştür.kendisi de ölünce , muhammedin davasını taşıyacak erkek evladı da yoktur.bu yüzden davası da onla beraber ölecektir.diyordu .

işte o zamanlarda kevser süresi indirilir.asıl soyu kesik olanların , onlar olduğu söylenir.efendimize de büyük ve bol hayır ve nimet verildiği vurgulanır bu sürede.evet aynen de öyle oldu.ALLAH u teala o zalimlerin horladığı kız çocuklarını(fatıma anamızı) hüsüyinlerinlerin, hasanların ve velilerin islamı dünyaya yaymalarına vesile kıldı.....haydi şimdi şöyleyin soyu kesik olan ve davası ölen kimdir.kız çocuğu büyük nimettir....

10) en başta yazmamız gereken akika kurbanı , çocuğun kulağına ezan okumak ve güzel isimler koyma gibi güzel davranışlar efendimizin aleyhisselatu vesselamın davranışlarındandır.

yedinci günde çocuğun saçı traş edilir. akika kurbanı verilir.akika kurbanını efendimiz kendisi içinde kesmiştir.yani sonradan da kesilebilmektedir.çocuğu belalardan koru masına vesile olmaktadır.çocuk için kesilmesi sadece  çocuk için değil   anne ve baba için de güzeldir.çünkü  çocuk daha çok haklarında şefaatçi olmaktadır.bu zaman dilimi içerisinde( genelde yedi günlük zaman dilimi) sünnet edilmeli. çocuk doğduğu zaman kulağına ezan okunması da sünnettir.

11) peygamber efendimiz aleyhisselatu vesselam kendi öz evlatlarına değer verdiği gibi yetimlere ve başkalarının çocuklarına değer vermiştir.baba ve insanlık şefkatini o yavrular üzerinde de göstermiştir.hangi dine mensup ailenin çocuğu olursa olsun.onlardan şefkatini esirgemezdi.örneğin;

bir gün medineli bir kız çocuğu efendimiz aleyhisselatu vesselamın elinden tutar.efendimiz de onu gezdirir.kız çocuğu efendimizin elini bırakana kadar , efendimiz onu dolaştırır.  başka bir misalde ;

bir gün bir yahudinin çocuğu hastalanıyor.efendimiz çocuğu ziyaret etmiş, ailesinin de gönlünü almıştır. başka bir örnekte de;

efendimiz aleyhisselatu vesselam bir bayram sabahı etrafta oynayan bazı çocuklara rastlamıştı.çocuklar bayramlık elbiselerini giyinmiş oynuyorlar.ama bir çocuk ise eski elbiseler içerisinde , hüzünlü bir şekilde diğer çocuklarının oyunlarına katılmıyor.efendimiz çocuğa : oğlum sene neden arkadaşlarına katılmıyorsun? diyor.çocuk da:Ey ALLAH ın elçisi benim annem , babam yoktur . der.  bu durum peygamber efendimizi çok etkiler.çocuğun elinden tutar ve eve götürü efendimiz(a.s.v) .  çocuğu güzelce yıkattırır. güzel elbiseler giydirir ve çocuğun karnını doyurur. daha sonra kendisine :

" BENİM BABAN, AYŞE'NİN ANNEN; HASAN VE HÜSEYİNİN DE KARDEŞLERİN OLMASINI İSTEMEZ MİSİN?" buyurur.çocuk da sevinçler içerisinde;

evet ey ALLAH ın elçisi evet..der...


Navigasyon

[0] Mesajlar