EVDE ÇOCUKLARINIZA YAPA BİLECEĞİNİZ İSLAMİ Performans Ödev Konuları .

(1/1)

aksi seda:
  4.Sınıf: II.DÖNEM: Günlük Konuşmalarımızdaki Dinle ilgili sözcük ve deyimleri yazınız?
Çevremizdeki insanların nasıl selamlaştıklarını gözlemleyiniz?
Dinimizde selamlaşma ve önemi.
Güzel söz söylemenin önemini belirten atasözlerin yazınız?
Allah’a Şükür,Günah, Sevap, Helal ve Haram kavramlarının tanımı ve bunlara 5’er örnek verilmesi.
Dilek ve Dualarımızdaki dini ifadelere 15’er örnek veriniz?

 5.Sınıf: II. DÖNEM:
Evrendeki Düzen hakkında bilgi veriniz?
İçinde “Allah” sözcüğü geçen atasözü deyimleri derleyiniz?
Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet ve anlamları
Allah’ın her şeyi yarattığı ile ilgili ayet meallerinden yazınız?
Allah’ın bizimle beraber olduğunu nasıl anlarız?
Allah’ın her şeyi gördüğüne inanan insanın davranışlarında ne gibi değişiklikler olur?
Allah’ın eşi ve benzeri olmaması ne demektir? Açıklayınız?
Dua ve Allah’tan Yardım Dileme
Günlük Dualarımızı nelerdir?
Niçin dua edilir?
Dua etmek için belli koşul var mıdır?
Dua etmek, Allah’la aramızda yakınlık oluşturur mu?
Kur’an’da yer alan dua ayetlerinin anlamlarını yazınız?
 Peygamberimizin yaptığı  dualardan örnekler yazınız?
Niçin ibadet ediyoruz?
Namazın insana kazandırdıkları
Allah (cc) karşı görevlerimiz nelerdir? araştırarak yazınız.
Namazın, islam’daki  yeri ve önemini araştırarak yazınız
Namaza hazırlık şartları, abdest ve çeşitleri
Namaz için abdest almanın fazilet ve faydaları.
Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle namazın insana kazandırdıkları
Namazın faziletleri.
Dinimizin temizliğe verdiği önemin ayet ve hadislerle açıklanması.
Cemaatle namaz kılmanın  önemi ve fazileti,
Cuma namazının fazilet ve önemi.
İslam dininin hasta, yolcu ve özürlülere sağladığı kolaylıklar.
Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle orucun fayda ve faziletleri
Günlük beş vakit namaz ve kılınış şekilleri
Namazın kılınış şartları
Namaz çeşitleri
Temizlik nedir? İlgili ayet ve hadis meallerini yazınız.
Namaz surelerinin (10 sure) meallerini yazınız.
Namazın farzları ve vacipleri,
Namazın sünnet ve adabı,
Namazı bozan davranışlar,
Nafile namazlar nelerdir,
İslam’ın sakınmamızı istediği kötü davranışlardan yedi tanesinin açıklanması
İslam’ın emrettiği güzel huylardan yedi tanesinin açıklanması
Zararlı Alışkanlıklar İle Bunlardan Korunma Yolları ve Dinimizin Koyduğu Ölçüler
Dinimizin sakınmamızı istediği kötü davranışlar ve bunların fert ve toplum hayatına zararları
Yalan Söylemek ve Hile Yapmanın Zararları
Dinimizin Sakınmamızı İstediği Kötü Alışkanlıklar
Ahlak nedir? Güzel ahlakla ilgili 10 ayet ve 10 hadis meali yazınız.
Savurganlık nedir? Bireysel ve toplumsal zararları nelerdir? Araştırınız
Ana-Babaya karşı görevlerimiz nelerdir? Araştırarak yazınız.
Zekâtın mahiyeti ve önemi,
Zekâtın ödenmesi ve dağıtımı,
Zekât vermenin adabı.
Fıtır sadakası.
Zekât ve sadaka’nın bireysel ve toplumsal hayattaki önemini anlatınız.
Zekâtın fert ve toplum hayatındaki yeri.
Zekât nelerden verilir
Zekât ve sadakanın sosyal yardımlaşma ve dayanışma açısından önemi
Toplumsal yardımlaşma ve yardım kurumlarımız
Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekâtın önemi.
Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle zekatı, kimler kimlere verir ve zekatın önemi
Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle Allah Rasulü’nün güzel ahlakı
Mübarek geceler nelerdir ve  nasıl değerlendirmeli?
Kul hakkı ile ilgili ayet ve hadisler
6. SINIF KONULARI - 2. DÖNEM:İslam’a göre şehitlik ve gazilik

aksi seda:
   7. SINIF KONULARI:  1. DÖNEM
Kuranı Kerim hakkında genel ve kısa bilgiler       
Kutsal kitabımız kur’an-ı kerimin sosyal hayatımızdaki önemini araştırınız.
Kur’an-ı kerime karşı görevlerimizi araştırınız.
Kur’an-ı kerimin gönderilişi ve kitap haline getirilmesini araştırınız.
Son ilahi kitap Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri ve içinde yer alan belli başlı konular
Kur'an-ı Kerim'de Yer Alan Ana Konular ve Örnek Ayetler.
Kur’an-ı Kerim’in İç Düzeni (Kur’an’ı Tanıtma)
Kur’ân-ı Kerim’in eşsizliği.
Kur’ân-ı Kerim’i diğer ilâhî kitaplardan ayıran başlıca özellikleri.
Kur’ân’da Allah-insan ilişkisi.
Kur’ân’da Allah-kâinat ilişkisi.
Kur’ân’da insan-insan ilişkileri.
Kur’ân-ı Kerim’de ahlak ilkeleri. Batılı bilim adamları ve araştırıcıların, Kur’ân hakkındaki düşünceleri.
Kur’an’ın İndiriliş Süreci ve İçeriği,
Kur’an’ın Mûcize Oluşu,
Kur’an’ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikleri,
Kur’an’ı Kerim’in Evrenselliğinin Temel Nitelikleri,
Toplumu Islahta Kur’an’ın Öngördüğü Bazı İlkeler,
İlâhî Kitap Kavramı,
Kitaplara İman,Kitaplar:Suhuf,Tevrat,Zebur,İncil ve Kur’an.
Hac ibadeti ve insan davranışı üzerindeki etkileri
Hac’ dan dönen bir hacı ile hac konusunda röportaj yapılması
Hacca gidecek olan hacı adayı ile röportaj yapılması
Dinimizde kurban ibadetinin araştırınız.
Hac İle İlgili Mekanlar
Haccın Yapılışı
Umre Sırasında Ziyaret Edilen Yerler
Dinlerde Kurban
Kur’an’a Göre Hz.İbrahim (A.S.) ve Kurban Kıssası
Kurban İbadeti ve Dayanışma
Haccın önemi ve faydaları.
Kâbe ve zemzemin tarihçesi.
Hac ve kurbanın toplumsal hayata etkileri
Kurban ibadetinin toplumsal yararları
Hac ile ilgili kavramların açıklanması ve haccın insan davranışları üzerindeki etkileri
Hac ibadeti nedir? Bireysel ve Toplumsal faydaları nelerdir? Araştırınız.
Kurban nedir? Kurbanın ilk başlangıcını ve İslam’daki önemini araştırınız
İslam’ın emrettiği güzel huylardan yedi tanesinin açıklanması
İslam’ın yasakladığı kötü huylardan yedi tanesinin açıklanması
Görgü kurallarının açıklanması
Dinimizde savurganlığın zararlarını araştırınız.
İslam’da verilen sözü tutma ve emaneti korumanı önemini araştırınız.
Dinimizde affetmek ve bağışlamanın önemini araştırınız.
Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle Allah’a ve Rasulüne itaat
Dindar Olma ve Güzel Ahlak İlişkisi
Güvenilir İnsanda Bulunması Gereken Özellikler
Savurganlık ve Zararları
İslâm ahlakında sabır, sorumluluk, şükür ve tevbe.
İslâm ahlakında bağışlama, hoşgörü, emaneti gözetmenin önemi.
İnsanlar arasıdaki ilişkilerde Kur’an’ın öğütlerini araştırınız.
Ahlak nedir ? K. Kerimden güzel ahlakla ilgili 25 ayet mealini araştırarak yazınız.
K. Kerimde,  “İnsanın özelliklerini” anlatan 25 ayet mealini araştırarak yazınız.
Müminlerin özelikleri nelerdir?Ayetlerden hareketle araştırınız.
Alkol-Uyuşturucu ve Korunma Yolları,
İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri:
a.İnsanın Bedensel Varlığı İle İlgili Görevleri
b.İnsanın Ruhsal ve Mânevî Varlığı İle İlgili Görevleri
Ailede Ahlâkî Görevler
Toplumsal Görev ve Sorumluluklar,
Sevgi, Kardeşlik ve Dostluk,
Toplumsal Barış ve Uzlaşma,
Veda Hutbesi ve İnsan Haklarına Saygı
Hz. Peygamberin Örnek Ahlâkı ve Şahsiyeti   

aksi seda:
7. SINIF KONULARI _2. DÖNEM:
Kur’an-ı kerim’e göre şeytanın kötülüğünden korunmayı araştırınız.
Meleklerin özellikleri ve melek inancının fert ve toplum hayatına tesiri.
Kur’an’da adı gecen melekler ve özellikler
Şeytanın kötülüklerinden nasıl korunabiliriz?
İslam’a  göre “melek, cin ve şeytan”  hangi özelliklere sahiptir? Ayetlerin ışığında araştırarak yazınız.
Meleklere İmanın davranışlarımız üzerindeki etkisi  ve  Meleklerin Görevlerini yazınız.
Melekler,Meleklere İman ve özellikleri,görevleri çeşitleri,
İnsanlarla Melekler Arasındaki Üstünlük Derecesi,
Kur’an’da Ruh Kavramı,
Kur’an’da Cin ve Şeytan Kavramı,
Kur’an’da Falcılık, Sihir ve Büyü,
İki Büyük Düşman: Nefis ve Şeytan,
İslâm’a göre falcılık ve sihir.
Satanizm ve Satanizm’den korunma yolları.
Ahiret hayatının insan hayatı üzerindeki etkilerini araştırınız.
Kur’an’a Göre Cennet ve Cehennemin Özellikleri
Ahiret inancı taşımayan kimselerin kendilerine ve topluma verdiği zararlar.
İslam inancına göre “Ahiret, Cennet ve Cehennem”  nedir? Kur’an ve Hadisten araştırınız.
Kıyamet ve Kıyamet Alametleri (küçük ve büyük İşaretleri)  nelerdir?Araştırarak yazınız..
Cennet ve cennetlikler kimlerdir? Ayetlerden hareketle araştırınız
Cehennem ve cehennemlikler kimlerdir? Ayetlerden hareketle araştırınız
Âhiret İnancı, Âhiretin Varlığının İspatı,
Âhiret Hayatının Devreleri,
Ahırete imanın fert ve toplum hayatındaki önemi
Ailede Anne-Baba ve Diğer Bireylere Karşı Görev ve Sorumluluklarımız
Dinimize göre çocukların anne ve babalarına karşı görevleri.
İslâm’da çocuk hakları.
Hz. Peygamberde çocuk sevgisi.
Aile nedir? İslam’ın Aileye verdiği önemi  araştırarak yazınız.
Kadınlara Ait Özel Haller nelerdir? Araştırarak yazınız. (Kızlara...)
Ergenlik Dönemi ve Sorunları nelerdir?Araştırınız.(Erkek ve Kızlar)
Eşler Arasında Haklar ve Görevler.
Ana Babanın  Çocuklarına Karşı Görevleri,
Akrabalar Arasında Haklar ve Görevler,
Kurana göre Müminlerin Özelikleri
Kurana göre Münafıkların Özelikleri
Kurana göre Kafirlerin Özelikleri
Maun Suresi ve Anlamı
Nas Suresi ve Anlamı
Kunut Duaları ve Anlamları
İslam’ın Temizliğe Verdiği Önemi anlatınız.(İlgili ayet ve hadislerden  10’ar tane yazınız)
Allah (cc)’ın  “99 Güzel İsim”nin yazarak açıklamasını yapınız..
Peygamber Efendimizin Dünyaya Gelişi ve Çocukluğu,
Peygamber Efendimizin Cahiliyye Kötülüklerinden Uzak Kalışı,
Efendimize Peygamberlik Verilmeden Önce Dünyanın ve İnsanlığın Durumu,
Kâinatın Efendisine Peygamberlik Vazifesinin Verilmesi,
İlk Müslümanlar ve Maruz Kaldıkları İşkenceler, Açık Davet,
Peygamber Efendimizin Medine’ye Hicreti, Peygamberimizin Hükümdarları İslâm’a Daveti,
Mekke’nin Fethi,
Veda Haccı ve Veda Hutbesi,
Peygamberimizin Rabbine Kavuşması, Peygamberlerin Genel Özellikleri,
Kur’an’da Hz. Muhammed’in Özellikleri
Peygamberimizin Eğitim ve Öğretime Verdiği Önem
 
8. SINIF KONULARI : 1. DÖNEM
İslam’ın emrettiği güzel huylardan yedi tanesinin açıklanması
İslam’ın sakınmamızı istediği kötü huylardan yedi tanesinin açıklanması
İtikat ve inanca sokulan bidatler ( Hurafeler)
İnanan insanlarda bulunması gereken davranışların neler olduğunu araştırınız.
İslam dininin inanç özgürlüğüne verdiği önemini araştırınız.
İslam’a Göre İnanç-Davranış İlişkisi
İman ve İman Esasları
Salih Amel ve Örnekleri
İnanan İnsana Yakışan Davranışlar
Dinimizin Çalışmaya Verdiği Önem ve Peygamberlerin Meslekleri
İslâm’ın çalışmaya verdiği önem.
Salih amel nedir?İnanç davranış ilişkisi içinde insana etkisini araştırın.
İnancın davranışlara etkisi var mıdır? Örneklerle açıklayarak yazınız.
İman, İmanın Tanımı ve Kapsamı, İcmâlî ve Tafsîlî İman.
İmanın Geçerli Olmasının Şartları,
Tasdik ve İnkâr Bakımından İnsanlar,
Kuran’ Kerim’e göre İnanan İnsanın Özellikleri,
Kur’an’da İnanç ve Davranış İlişkisi,
Sevgi, Kardeşlik ve Dostluk,
Toplumsal Barış ve Uzlaşma,
Dinimizde iyilik ve yardımseverliğin önemi.
İslam’daki Hoşgörü ve İnanç Özgürlüğünü araştırarak yazınız.
Hz. Muhammed’in sabrı ve ondan alacağımız güzel örnekleri araştırınız.
Hz. Muhammed’in hoşgörüsü konusunda araştırma yapınız.
Hz. Muhammed’in merhameti ve ondan alacağımız güzel örnekleri araştırınız.
Hz. Muhammed (a.s)’in  ahlak ile ilgili hadislerinin derlenmesi.
Veda hutbesinde ifade edilen evrensel değerler nelerdir.
Hz. Peygamber’in örnek ahlakını örneklerle açıklayınız.
Hz. Peygamber zamanını nasıl değerlendirirdi?
Hz. Muhammed(sav)’in “İnsani Yönünü” Kur’an ve Hadisin ışığında inceleyiniz.
Hz. Muhammed’in  “Peygamberlik Yönünü” Kur’an ve Hadisin ışığında  inceleyiniz.
Peygamberimiz(sav)’in Aile Hayatını örnekleyerek araştırınız.
Peygamberimizin doğumu ve çocukluğunu anlatınız.
Peygamberimizin gençliği, evlenmesi, ticari hayatı ve Kabe hakemliği olaylarını anlatınız.
Hz. Muhammed’in  peygamber olmasını araştırarak yazınız.
Hz.Muhammed(as)’in Savaşlarını sebepleri ve sonuçları ile yazınız.
Hz.Muhammed (s.a.v.) nasıl bir ahlâka sahip idi? Araştırarak yazınız.
Peygamber Kavramı ve Peygamberlere İman,
AYETLER VE HADİS IŞIĞINDA  PEYGAMBERLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Peygambere Olan İhtiyaç ve Peygamber Gönderilmesindeki Hikmet,
Peygamberlerin Özellikleri,
Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler ve Örnek Hayatları
Peygamberlik  ve Vahiy,
Peygamberliğin İspatı:Hz. Muhammed’in Peygamberliğinin İspatı,
Kur’an’da Hz. Muhammed’in Özellikleri,
Hz. Peygamberin Örnek Ahlâkı ve Şahsiyeti,
Hz. Peygamberin İbadet Hayatı,
Peygamber Efendimizin Dünyaya Gelişi, Çocukluğu, Cahiliyye Kötülüklerinden Uzak Kalışı.
Peygamberlik Öncesi Dünyanın ve İnsanlığın Durumu, Peygamberlik Vazifesinin Verilmesi,
İlk Müslümanlar ve Maruz Kaldıkları İşkenceler, Açık Davet.
Peygamber Efendimizin Medine’ye Hicreti,
Peygamberimizin Hükümdarları İslâm’a Daveti,
Mekke’nin Fethi
Veda Haccı ve Veda Hutbesi, Peygamberimizin Rabbine Kavuşması.
Peygamberimizin Eğitim ve Öğretime Verdiği Önem.
Peygamber Efendimizin Akla ve Bilime Verdiği Önem.
Peygamberimizin Çocuklarla Olan Anıları…
Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle İslam’ın ilme verdiği önem
Düşünme ve Aklını Kullanma İle İlgili Ayetler (Kur’an İncelemesi)
İslam’ın Bilimi Teşvik Etmesi ve İslam Bilim Tarihinden Örnekler
Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisi Olarak Laiklik
Atatürk’ün İslam Dini İle İlgili Görüşleri ve Sözleri
Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütlerinden Örnekler
İslâm’da aklın yeri ve önemi.
İslâm’da akıl-vahiy ilişkisi.
İnsanın İradeli Fiilleri ve Fiillerinin Yaratılması: a.Tevekkül, b.Hayır ve Şer , c.Rızık, d.Ecel
Kaza ve kaderin açıklanması ve Allah’ın değişmez kanunları
Dinimize göre insanın diğer varlıklardan üstün yaratılmasının nedenlerini araştırınız.
İslam Dinine göre kaza ve kader inancının günlük hayatta sağladığı faydalar nelerdir?
Eyyüb (S.AV.) Peygamber Ve Sabırlı Olmak
Dinimizin insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem.
Kader inancını doğru anlamanın önemi.
İnsan fiilleri ve kader ilişkisi.
Kader inancının insan psikolojisi ve davranışları üzerindeki etkisi.
Tevekkülün gerekliliği, yanlış tevekkül anlayışının ve tevekkülsüzlüğün zararları.
Kaza ve kader inancının kişiye sağladığı faydalar nelerdir?
İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri
İnsanın Bedensel Varlığı İle İlgili Görevleri,
İnsanın Ruhsal ve Mânevî Varlığı İle İlgili Görevleri,
Kazâ ve Kader İle İlgili Âyet ve Hadisler,
 

Navigasyon

[0] Mesajlar